Telenor taper kunder

En fersk rapport fra Norsk Telecom viser at Telenor vil miste 400.000 abonnenter med fasttelefoni i løpet av 2005.

En fersk rapport fra Norsk Telecom viser at Telenor vil miste 400.000 abonnenter med fasttelefoni i løpet av 2005.

Dette er en trend vi liker, skriver Aftenposten. Telenor har spilt sine kort så godt - eller så utspekulert - siden telemonopolet falt for seks år siden at de fortsatt har 71 prosent av kundene på fasttelefoni her i landet.

Det gjør Norge til det mest monpolistiske teleland i Norden. I Danmark har den største tilbyderen, TDC, 65 prosent av markedet, mens TeliaSonera har 55 prosent i Sverige. Telenors eierskap til nettet er et avgjørende hinder for konkurransen, samtidig som det dominerende selskapet fortsatt bruker store krefter på politisk lobbyvirksomhet. Norske myndigheter har åpenbart ikke vært sterke nok i reguleringen av den gamle monopolisten.

Vi har levd med Telenors dominerende stilling i altfor lang tid, og vil sannsynligvis måtte tale den en lang stund til. Men teknologien jobber ubønnhørlig i retning av økt konkurranse dersom markedene reguleres upartisk og strengt. Kvaliteten på bredbåndstelefoni begynner å nærme seg tradisjonell telefonbruk, og store aktører kaster seg på. Konkurransen vil øke jevnt og trutt, til ubetinget glede for kundene.

Det er naivt å tro at Telenor ikke fortsatt vil utnytte sin dominerene stilling maksimalt, men den teknologiske utviklingen vil heldigvis gjøre den jobben stadig tyngre.

Til toppen