RESULTATERFINANS

Telenor taper terreng i Norge

Lavere inntekter fra mobil, og lavere omsetning per abonnement.

4. mai 2011 - 09:40

Telenors tall for første kvartal viser, globalt sett, en omsetningsvekst på 7,8 prosent til 24,1 milliarder kroner sammenliknet med samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBITDA) økte med 2,9 prosent til 7,36 milliarder kroner. Resultatet etter skatt økte med 170 prosent til 2,79 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld er redusert med 29 prosent til 15,1 milliarder kroner.

Ifølge konsernsjef Jon Fredrik Baksaas er den organiske veksten 7 prosent. Samlet sett har Telenor økt tallet på mobilabonnementer med 9 millioner. Over halvparten av disse, 5,2 millioner, er fra virksomheten til Uninor i India. Uninor er blant mobilselskapene som trues av opprullingen av en korrupsjonssak rundt tildelingen av lisenser før Telenor kom inn i bildet. Selskapet har nå 17,4 millioner abonnenter.

Tallene for Norge viser at driftsinntekter fra den mobile virksomheten er redusert med 4,5 prosent til 3,20 milliarder kroner. Nedgangen for den faste virksomheten (telefoni, tv, Internett) er 3,8 prosent til 3,48 milliarder kroner. Driftsinntektene for all virksomhet i Norge er redusert med 4,2 prosent til 6,68 milliarder kroner, og driftsresultatet (EBITDA) er ned 5,1 prosent til 2,67 milliarder kroner.

Nøkkelindikatoren «gjennomsnittlig inntekt per abonnement per måned» (ARPU eller «average revenue per user») for Telenor Mobil i Norge er redusert med 4,9 prosent til 290 kroner, og er nå under 300 kroner for første gang siden første kvartal 2009 da den ble kalkulert til 296 kroner.

I Danmark er tilsvarende ARPU nå 189 kroner, fra 205 kroner i første kvartal 2010 og 246 kroner i første kvartal 2009. I Sverige derimot, er den økt til 237 kroner, fra 214 kroner for både et og to år siden.

Konsernsjefen skylder på økende priskonkurranse i Norge og Danmark, og varsler «mer omfattende kostnadsreduserende tiltak».

En del av denne kostnadsreduksjonen skal oppnås gjennom den pågående moderniseringen av nettet.

– Telenor Sverige anskaffet 800 MHz spektrum som vil bidra til et effektivt 4G-nettverk, sier Baksaas.

Den samme «digitale dividenden» – ledige frekvenser fra analog tv – skal auksjoneres bort i Norge. Et notat fra Samferdselsdepartementet om vilkårene for denne auksjonen er ute til høring med frist 20. mai.

Baksaas er ellers i hovedsak fornøyd med utviklingen i Sentral- og Øst-Europa, samt i Asia. Inntektsveksten i Bangladesh (Grameenphone) er for eksempel 21 prosent, hovedsakelig på grunn av økning i antall brukere.

Om forholdet til Vimpelcom sier Baksaas følgende:

– Den 15. april sluttførte Vimpelcom transaksjonen med Wind Telecom etter godkjenning fra en ekstraordinær generalforsamling. Telenor motsatte seg transaksjonen, men vi vil fortsette å jobbe til det beste for Vimpelcom. Samtidig har vi startet voldgiftsprosesser for å sikre Telenors aksjonærrettigheter.

En bemerkning til slutt om ARPU i Asia: I Grameenphone er den 17 kroner, i Uninor 12 kroner. Inntjeningen per bruker i fattige land er bare noen få prosent av det den er i Norden.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.