Telenor taper trolig penger på GSM

Telenor Mobil ser ut til å tape penger på GSM, skal en tro de foreløpige regnskapstallene som ble lagt fram i Oslo tirsdag. NMT-nettene er mer eller mindre nedbetalte og innebærer nesten en ren netto for Telenor Mobil, som likevel tjente bare 40 millioner i fjor.

Telenor Mobil ser ut til å tape penger på GSM, skal en tro de foreløpige regnskapstallene som ble lagt fram i Oslo tirsdag. NMT-nettene er mer eller mindre nedbetalte og innebærer nesten en ren netto for Telenor Mobil, som likevel tjente bare 40 millioner i fjor.

Konsernet Telenor Mobil, som inkluderer datterselskapene Telehuset AS, COM-gruppen AS og MobilData-kjeden AS, hadde i 1996 en omsetning på 3.985 millioner kroner. Av dette sitter konsernet igjen med et resultat på bare fem millioner kroner, viser regnskapet fra administrerende direktør Stig Herbern i Telenor Mobil. Ser en på operatørselskapet Telenor Mobil AS viser tallene et overskudd før skatt på 40,5 millioner kroner, som faktisk er 39,2 millioner kroner bedre enn i fjor.

Med tanke på at NMT-nettene er svært lønnsomme, går derfor Telenor Mobil trolig med et betydelig underskudd på GSM, noe som både indikerer at investeringsnivået fremdeles er høyt, og at provisjonskjøret mot mobilforhandlerne bokstavelig talt har hatt sin pris. I følge selskapets foreløpige regnskapstall ble det i 1996 utbetalt 838 millioner kroner i provisjoner til mobilforhandlerne.

Isolert sett omsatte Telenor Mobil for 1,738 milliarder kroner på GSM i fjor, mens omsetningen på NMT var høyere og endte på 1,897 milliarder kroner. Dersom en tar med bruttoføring av utenlandstrafikk, andel av Mobilsvar og NMT-trafikk terminert i GSM-nettet, var bruttoomsetningen på GSM 1,938 milliarder kroner.

Totalt er det nå 978.130 mobilabonnenter i Norge, hvorav 533.516 på GSM, 183.460 er NMT 450-brukere og 261.154 abonnerer på NMT 900. Telenor Mobil kan også skilte med en trafikkøkning, målt i antall samtaler, på 31,5 prosent fra 1995 til 1996.

Til toppen