Telenor tapper egenkapitalen

Flere lånefinansierte oppkjøp gjør at egenkapitalen i Telenor ligger under de 42 prosentene som Stortinget har bestemt skal være minimum.

Flere lånefinansierte oppkjøp gjør at egenkapitalen i Telenor ligger under de 42 prosentene som Stortinget har bestemt skal være minimum.

I dag får Stortinget til behandling proposisjonen om delprivatisering av Telenor, som sannsynligvis også vil inkludere Stortingets syn på hvor mye Telenor skal få lov til å låne av penger før børsnoteringen.

Telenor selv har bedt eierne om lov til å ta opp ett lån på inntil 30 milliarder kroner før børsintroduksjonen, og at delprivatiseringen av Telenor skjer ved å utstede nye aksjer, slik at den nye kapitalen kan tilfalle Telenor.

Egenkapitalen i Telenor var etter første kvartal på 44,5 prosent, men etter den tid har selskapet investert store summer, blant annet 6,5 milliarder kroner i et mobilselskap i Thailand.

Ifølge Dagens Næringsliv har Telenors oppkjøp de siste månedene brakt selskapets gjeld opp i 38 milliarder kroner og en egenkapitalandel på 37,5 prosent.

Telenors lånelyst skaper også politiske reaksjoner, og blant annet politisk sekretær i Samferdselskomiteen, May Britt Vihovde (V), sier at Telenors konsernsjef Tormod Hermansen burde vente med låneopptakene til Stortingets behandling av proposisjonen om delprivatisering er gjort.

Telenors assisterende pressetalsmann, Steinar Ostmann, sier at Stortingets vedtak ikke hindrer selskapet i å gjøre oppkjøp eller inngå intensjonsavtaler ut ifra den finansieringsform som er mest hensiktsmessig, og han ser på stortingets oppfatning av egenkapitalen mer som en målsetting enn et krav.

Til toppen