Telenor tapte gammel og viktig prinsippsak

Telenor har tapt en gammel og viktig prinsippsak som kan få dramatiske konsekvenser for inntektene og redusere prisen du betaler til Telenor.

Telenor har tapt en gammel og viktig prinsippsak som kan få dramatiske konsekvenser for inntektene og redusere prisen du betaler til Telenor.

Et litt kryptisk brev fra Statens Teleforvaltning som ble offentliggjort i går avslører at Telenor har tapt en viktig prinsippsak som kan få store konsekvenser - både for Telenor og alle landets telekunder.

Her kan du lese brevet


Fordi Telenor eier og drifter alle de lokale telefonlinjene over hele landet, får de aller fleste i dag en teleregning fra Telenor - selv om man har valgt en annen operatør. For Telenor tar seg betalt for bruk av de lokale telefonsentralene og ledningen inn til ditt hus og bedriften du jobber i.

Nå har Telenor begynt med såkalt "videresalg av abonnement", noe som på norsk betyr at Telenor selger en tilgang til sitt lokalnett til andre teleselskaper. Resultatet er at du bare skal få én teleregning og at din operatør så betaler Telenor abonnement-avgiften.

Dette kan i seg selv bety en viss besparelse for kundene. Det er billigere å administrere én kunde én gang og sende ut én regning enn å gjøre alt sammen minst to ganger.

Telenors pressetalsmann Dag Melgaard forteller til digi.no at Telenor har inngått avtaler med to teleselskaper, men at disse selskapene ikke har annonsert sine tilbud om fellesregning, og han vil derfor ikke ut med hvem det er.

Saken er likevel mye viktigere enn som så. Telenors endringer skjer ikke helt frivillig. Mye skyldes nok at selskapets største norske konkurrent, Tele2, klagde til Post- og teletilsynet 9. februar 2001 - og vant. I går ble det kjent at Tele2 hadde vunnet saken igjen etter at Telenor anket saken til Statens Teleforvaltningsråd - noe selskapet gjør nesten rutinemessig i saker de taper.

Dette fører til lange utsettelser. For saken går etterpå automatisk videre til Samferdselsdepartementet og her blir saken neppe avgjort før det fort har gått et år eller to.

Men sier også Samferdselsdepartementet ja til Tele2, kan det ramme Telenor hardt. Regjeringen og Stortingets dominerende telepolitisk mål er økt konkurranse.

Tilsynet mener både at de har myndighet til å pålegge Telenor å selge tilgang til lokalnettet og - det viktigste - regulere prisen. For i dag bestemmer Telenor abonnementsprisene selv, men tilsynet vil innføre kostnadsbaserte priser. Om og hvor mye dette vil kunne redusere prisene, er ukjent.

Her ligger faren for Telenor og de eventuelt gode nyhetene for alle landets sluttkunder. Telenors omsetning fra lokalnettet/abonnement var i fjor på 3,5 milliarder kroner, hevder Tele2-sjef Markus Täkte overfor digi.no.

Melgaard har ikke kunnet bekrefte dette tallet overfor digi.no.

- Denne saken angriper selve kjernen i Telenors gjenværende monopol. Har tilsynet lov til å pålegge Telenor å selge abonnement, betyr dette også at PT kan regulere prisen. Vi mener at prisene på bruk av Telenors lokalnett vil reduseres dramatisk dersom det blir innført kostnadsbaserte priser, sier Täkte til digi.no.

Täkte røper de ellers hemmelige prisene Telenor har tilbudt har gitt selskapet:

- Tilbudet fra Telenor ligger bare 16 prosent under det hver enkelt vanlige kunde betaler til Telenor i dag. Dette et svært dårlig tilbud når vi skal administrere kunden, fakturere, ta kredittrisiko og gi kundestøtte, sier Täkte til digi.no.

Telenor skal dessuten ha en har høy åpningsbillett. I avtale-verket for videresalg av abonnementsalg som ligger på nettet står det følgende: "Tilbyderen må ved førstegangs inngåelse av avtalen innbetale til Telenor kr. 2 500 000,-. Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter signering av avtalen". Dokumentet ligger på http://www.jara.no/produkter/telefoni/pdf/avtale_for_levering_av_teletjenester_131102.pdf

Til toppen