Telenor tapte i gresk rett - må betale 444 millioner

Byretten i Athen ga kypriotiske WR Com Enterprises Ltd medhold i erstatningssøksmålet mot Telenor Mobile Communications. Bakgrunnen for erstatningssøksmålet er et påstått kontraktsbrudd ved salg av Cosmote-aksjer fra Telenor B-Invest AS til WR Com Enterprises Ltd høsten 2000.

Retten slår fast at Telenor Mobile Communications skylder WR Com Enterprises Ltd cirka 444 millioner norske kroner - pluss forsinkelsesrenter.

Telenor skriver i en pressemelding onsdag at man er "sterkt uenig i domsresultatet og vil følgelig påanke dommen".

Dommen er ikke rettskraftig, og det vil ikke bli foretatt noen utbetaling før en eventuell endelig dom foreligger i Telenors disfavør.

"Det vil bli foretatt regnskapsmessig avsetning for dommen i fjerde kvartal 2002 hvorav NOK 414 millioner kostnadsføres som justering av tidligere perioders skattekostnad", heter det videre i pressemeldingen.

Dette er saken

Bakgrunnen for erstatningssøksmålet er et påstått kontraktsbrudd ved salg av Cosmote aksjer fra Telenor B-Invest AS til WR Com Enterprises Ltd høsten 2000. Telenor B-Invest AS var et eierselskap for 30 prosent av aksjene i det greske mobilselskapet Cosmote. Telenor Mobile Communications og WR Com Enterprises Ltd eide henholdsvis 73,33 prosent og 26,67 prosent av Telenor B-Invest AS. Høsten 2000 avhendet Telenor B-Invest AS åtte prosent av aksjene i Cosmote til WR Com Enterprises Ltd og Telenor ervervet samtidig samtlige av WR Com Enterprises Ltd sine aksjer i Telenor B-Invest AS.

Erstatningskravet har sin basis i uenighet knyttet til prisfastsettelsen av aksjene i de benevnte transaksjonene.

Til toppen