Telenor tapte i retten

Telenor Nye Muligheter (TNM) har tapt en oppsigelsessak i Oslo Byrett. TNMs oppsigelse av saksøker Kenneth Wessel er kjent ugyldig samtidig som Wessel er tilkjent saksomkostninger på vel 162.000 kroner.

Telenor Nye Muligheter (TNM) har tapt en oppsigelsessak i Oslo Byrett. TNMs oppsigelse av saksøker Kenneth Wessel er kjent ugyldig samtidig som Wessel er tilkjent saksomkostninger på vel 162.000 kroner.

I dommen fra 7. mars heter det at overtallighet i seg selv ikke er et godt nok argument for oppsigelse. Retten viser til at myndighetenes intensjoner var at det ikke skulle komme oppsigelser i Telenor på grunn av overtallighet.

- Selv om TNM totalt sett har gjort en kjempejobb, har ledelsen helt manglet erfaring med personalansvar, sier saksøkers advokat Kjell Weiss-Andersen jr. til Arbeiderbladet. Han håper dommen i Oslo byrett vil skape presedens og tvinge offentlige og halvoffentlige bedrifter til å velge andre organisasjonsstrukturer enn Telenor gjorde med TNM.

TNM ble etablert for å heve kompetansen og sikre ny sysselsetting for omlag 4100 overtallige i Telenor-systemet. Første februar i år ble TNM ble nedlagt.

Telenor har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

Til toppen