BEDRIFTSTEKNOLOGI

Telenor tapte nok en Teletopia-dyst

Eva Hildrum og Samferdselsdepartementet opprettholder Post- og teletilsynets vedtak fra juli i fjor der Telenor Mobil pålegges å levere spesiell nettilknytning til Teletopia AS.

18. jan. 2002 - 14:32

Samferdselsdepartementet gir Telenor Mobil gis frist til 1. mars med å fremsette en endelig forslag til avtale med Teletopia. Departementet gjør det samtidig klart at Telenor må regne med tvangsmulkt dersom vedtaket ikke etterleves.


Det er en gammel feide som nå ebber ut med seier for Teletopia og iherdige Robert Hercz. Saken skriver seg helt tilbake til 1998 da Teletopia AS ba om å få tilgang til Telenor Mobils nett. I 2000 ble Post- og teletilsynet involvert som meglingsinstans, uten at meglingen førte frem. Teletopia ba om spesiell nettilknytning til Telenor Mobils nett slik at selskapet kunne sende og motta trafikk og SMS-meldinger.

I Teletopias anmodning het det: "Herved anmodes om spesiell tilknytning til Telenor Mobil AS' nett i form av såkalt "Special Network Access" til Telenor Mobil AS' svitsjer i Oslo, med virtuell evt. faktisk samlokalisering, for tilknytning av Teletopias utstyr til Telenor Mobil AS' nett. Tilknytningen skal være slik at Teletopias utstyr faktisk eller virtuelt fungerer i parallell med Telenor Mobil AS' utstyr for VoiceMail/FaxMail for å motta og sende trafikk. Det anmodes også om "Special Network Access" for tilknytning av SMS meldingssentral slik at Teletopias utstyr faktisk eller virtuelt fungerer i parallell med Telenor Mobil AS' egen SMS meldingssentral. Grensesnittet skal være 2Mbit/s G.703 med 75 Ohm eller 120 Ohm impedanse; protokoll som benyttes i tilknytningene blir gjenstand for forhandlinger, men forutsettes å gi likeverdige kvalitative egenskaper som det Telenor Mobil AS selv benytter i sin tjenesteproduksjon. I den forbindelse kan nevnes at Teletopia antas å kunne oppfylle Telenors AS nye utkast til krav for tilgang til SS7 slik disse nå foreligger."

Post- og teletilsynet ga 12. juli i fjor Teletopia medhold i anmodningen og påla Telenor Mobil å gi Teletopia nettilgang. I november fulgte så Teleforvaltningsrådet opp med å opprettholde vedtaket.

Og nå gjør Samferdselsdepartementet det samme.

Telenor har ivrig argumentert med at det vil være både urimelig og innebære en konkurranseulempe om selskapet skulle bli pålagt å gi en tilgang som ingen andre operatører i Europa har blitt pålagt. Departementet mener imidlertid at det er godt forenlig med den europeiske bakgrunnsretten som Norge er forpliktet til å følge i henhold til EØS-avtalen at Teletopia gis slik tilgang.

I sin oppsummering og konklusjon skriver departementet dette: "Etter en samlet vurdering av klagerens anførsler og de momentene som gjengitt ovenfor, finner departementet at anmodningen fremsatt av Teletopia AS om tilgang til Telenor Mobil AS' mobilnett omfattes av forskriften § 4-5 om spesiell nettilknytning. Departementet har etter en konkret vurdering også kommet til at anmodningen fra Teletopia AS er en "rimelig anmodning" som klager plikter å imøtekomme, jf. forskriften § 4-5. Prisen Teletopia AS skal betale for tilgang til Telenor Mobil AS' mobilnett skal være kostnadsorientert, jf. forskriften § 3-8, men departementet oppstiller imidlertid som en forutsetning for rimelighetsvurdering at det i vilkårene for tilknytningen i tilstrekkelig grad fastsettes en pris som avspeiler de underliggende kostnadene jf. det som er sagt ovenfor om å ta hensyn til klagerens investeringer i mobilnettet, med tillegg av en rimelig avkastning for tilgang. "

Departementet forutsetter i dagens vedtak at de investeringer som må foretas for å gi Teletopia AS den tilgang som det er anmodet om, bæres av Teletopia selv. Selskapet bes dessuten at det stiller "en rimelig garanti for disse investeringene" overfor Telenor Mobil AS.

Robert Hercz kunne ikke kommentere vedtaket da digi.no ringte ham i ettermiddag: - Jeg sitter i møte med Telenor, fortalte han...

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.