Telenor tapte piggdekksaken

Telenor brøt både teleloven og forskrifter til lov om telenett og offentlig teletjeneste da selskapet i 1999 og 2000 stengte for muligheten for å betale piggdekkavgiften ved hjelp av mobiltelefon i Oslo. Det konkluderer Samferdselsdepartementet med etter å ha vurdert saken i over et halvt år.

Telenor brøt både teleloven og forskrifter til lov om telenett og offentlig teletjeneste da selskapet i 1999 og 2000 stengte for muligheten for å betale piggdekkavgiften ved hjelp av mobiltelefon i Oslo. Det konkluderer Samferdselsdepartementet med etter å ha vurdert saken i over et halvt år.

Da Oslo Kommune bestemte seg for å innføre avgift for bruk av piggdekk i Oslo gjeldende fra 1. desember 1999, baserte blant annet kommunen og Vegdirektoratet seg på en betalingsløsning der kundene kunne betale avgiften ved hjelp av en teletorgtjeneste som førte avgiften på mobiltelefonregningen.

Den tekniske løsningen ble satt ut på anbud og vunnet av Teletopia AS, foran blant andre Telenor Link.

Men da avgiftensinnkrevingen skulle starte, stengte Telenor Mobil for muligheten til å betale avgiften ved å ringe et eget 800-nummer.

Resultatet ble en prosess der både namsrett, byrett, Post- og teletilsynet foruten Samferdselsdepartementet har vært involvert. I alle forvaltningsorgan og rettsinstanser er Telenor Mobil blitt pålagt å åpne for betalingsløsningen.

Sist ute var Post- og teletilsynet som aviste Telenor mobils argumenter om at avgiften blant annet bidro til å blåse opp mobilregningen, og syntes heller ikke særlig om argumentet om at det var arbeidsgivere som kom til å betale piggdekkavgiften i stor grad.

- Hvis man også her sammenlikner piggdekktelefonen med minutt-takserte spå- eller advokattjenester er det ikke lett å se hvorfor man på denne bakgrunn kan opprettholde et skille, argumenterte tilsynet.

Tirsdag signerte Samferdselsdepartementet på sitt brev stilet til Telenors advokat i saken, Kristin Veierød, som støtter Post- og teletilsynets holdning til saken, og pålegger Telenor Mobil å opprettholde teletorgtjenesten som ligger til grunn for betalingsløsningen, samt å fakturere for denne løsningen.

Teletopia mener at Telenor i praksis har lagt tjenesten død, og administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz, konstaterer da også i dag at Oslo kommune ikke lenger skal innkreve piggdekkavgift.

Teletopia fikk anbudet med å utvikle løsningen basert på en pris som reflekterte hvor mange som benyttet betalingsløsningen.

- Vi har priset vår tjeneste i forhold til det antall brukere som det var forventet og kapasiteten satt opp i forhold til det, sier Hercz til digitoday.no.

- Når vi plutselig fikk en promilledel av hva dette skulle være, betyr det at vi har gått dundrende underskudd. I tillegg til tapte inntekter snakker vi om tapt anseelse, når verden opplever at Telenor kan gjøre hva de vil med Teletopias tjenester, legger han til.

Hercz sier nå at selskapet skriver på stevningen basert på at selskapet har tapt et syvsifret beløp.

- Vi inviterer Telenor til et forlik, for vi har ikke behov for å kaste bort mer tid i retten med Telenor. Men noen sitter igjen med en regning, sier han.

Hercz ser heller ikke bort fra at Oslo kommune eller Vegdirektoratet vil kunne kreve noe, siden de baserte seg på teletorgtjenesten som betalingsforn som hovedinnkrevningsordning, og markedsførte tjenesten som det.

- Usikkerheten med tjenesten førte til at den ikke ble markedsført i hele tatt i sesong nummer to, sier Hercz som mener at noe av det mest utrolige med denne historien er at Telenor Mobil selv gikk direkte til Statens Vegvesen etter at tjenesten ble stengt første gang, med et tilbud om å gjøre tjenesten operativ, dersom en likevel valgte Telenor Mobils løsning.

Siden midten av mars 2000 har Telenor Mobil tillatt piggdekkbetalingen som forutsatt etter et pålegg fra Post- og teletilsynet, som slo fast at selskapet ikke kunne nekte kunder tilgang til piggdekkavgift-tjenesten.

Telenor Mobil argumenterte med at det ville være vanskelig å etablere tjenesten, og at det ville stride mot selskapets holdning til at kun telefonkostnadene skal på telefonregningen for mobiltelefonen, siden den i mange tilfeller dekkes av arbeidsgiver.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, medgir overfor digitoday.no at departementet i denne saken har brukt altfor lang tid.

Informasjonssjef i Telenor Mobil, Jo Heldaas, sier til digitoday.no at han ikke har lest brevet fra departementet til Telenors advokat, men sier at det ble gitt et unntak i denne saken og at han går ut fra at brevet bekrefter denne bestemmelsen.

- At det kommer et erstatningssøksmål er ingen overraskelse, men den får vi se på når den kommer, sier Heldaas.

Til toppen