Telenor tapte smuler av lokaltrafikken

Mens teleutfordrerne tok 7,4 av fjerntrafikken og 13,4 prosent av utenlandstrafikken til Telenor det første året med telekonkurranse, har selskapene bare tatt 1,7 prosent av lokaltelefoni, som utgjør rundt halvparten av telefoni-inntektene til Telenor.

Mens teleutfordrerne tok 7,4 av fjerntrafikken og 13,4 prosent av utenlandstrafikken til Telenor det første året med telekonkurranse, har selskapene bare tatt 1,7 prosent av lokaltelefoni, som utgjør rundt halvparten av telefoni-inntektene til Telenor.

Tallene som digi.no har fått fra Telenor forteller at selskapet har tapt noe på fjerntrafikk, noe mer på utenlandstrafikk, men nesten ingenting på lokaltelefoni. Andelene er fra desember men gir et rimelig bilde for året under ett, siden bevegelsene fra tilsvarende tall per august viser omtrent status quo.

Siden lokaltelefoni utgjør rundt regnet halvparten av inntektene knyttet til telefoni, betyr dette at selskapet fremdeles har et godt grep på denne delen av markedet.

Telenor er svært forsiktige med å dele opp de ulike trafikktypene, men i forbindelse med dereguleringen i fjor ble følgende regnestykke presentert:

Av en gjennomsnittlig telefonregning i forbrukermarkedet på 4.000 kroner, der vel 1.500 kroner er tilknytningsavgift, sitter alle teleoperatører tilbake med 2.500 kroner i lokal-, fjern- og utenlandstrafikk å konkurrere på.

Ifølge Telenor er vel halvparten av dette lokaltelefoni, noe som betyr at mens de nye teleoperatørene i snitt per kunde selger lokaltrafikk for 21,25 kroner, sitter Telenor tilbake med 1.228,75 kroner i lokaltrafikk.

Telenors tapte markedsandeler i prosent av antall ringeminutter:

August 1998 Desember 1998 Telenors markedsandel
Lokalsamtaler 1 % 1,7 % 98,3 %
Fjernsamtaler 7 % 7,4 % 92,6 %
Utenlandssamtaler 13 % 13,5 % 86,5 %

Kilde: Telenor

Til toppen