Telenor tapte telekamp i Kroatia

Telenor tapte kampen om å få kjøpe seg opp i det statlige teleselskapet i Kroatia, etter at Deutsche Telekom har lagt inn et nytt bud som lå 200 millioner dollar over det Telenor var villig til å betale.

Telenor tapte kampen om å få kjøpe seg opp i det statlige teleselskapet i Kroatia, etter at Deutsche Telekom har lagt inn et nytt bud som lå 200 millioner dollar over det Telenor var villig til å betale.

Telenor, som hadde med seg Telia på budrunden, satt igjen som eneste kandidat til å kjøpe en aksjepost på 35 prosent i den kroatiske statens teleselskap Hrvatske Telekomunikacije da fristen gikk ut 23 september. Den kroatiske regjeringen ville imidlertid ikke akseptere budet på 611 millioner dollar, fordi en mente at dette var langt under 700 millioner dollar som en mente var et minimum for aksjene.

Budfristen ble utsatt flere ganger, og like før helgen presenterte regjeringen nye betingelser for budgiverne, som blant annet innebar en forpliktelse fra den kroatiske staten om å oppfylle sin del av avtalen og at deler av beløpet kunne betales om to år, noe som i motsatt fall gav investorene en mulighet til å trekke seg fra hele handelen.
Mer om dette?

Etter de nye betingelsene ble presentert har Telenor/Telia-gruppen og Deutsche Telekom levert inn nye bud på henholdsvis 641 millioner og 850 millioner dollar.

Telekom trakk seg fra den opprinnelige budgivningen noe overraskende idet selskapet ble sett på som favoritt til å få budet.

Prosjektleder for Telenor i forhandlingene, Reinhard Mjaatvedt, sier til digi.no at Telenor/Telia-gruppens bud er basert på verdien i selskapet og er resultatet av en prosess der en har lagt opp til en aggressiv strategi for selskapet, etter at folk både fra Telenor og Telia har vurdert selskapet.

Han sier at det var liten grunn til å tro at Telenor/Telia skulle få tilslag på aksjene, ettersom Deutsche Telekom sitt bud lå over 200 millioner dollar over.

- Hvem sier nei til slikt, spør han.

Til toppen