Telenor tar gevinst i Russland

Telenors første mobilsatsing i Russland selges nå med en gevinst på vel 370 millioner kroner. Sonera og Telia styrker samtidig sin tilstedeværelse i Russland og samarbeider med russiske partnere om et nytt russisk mobilselskap.

Sammen med finske Sonera kjøper Telia opp Telenors aksjepost i nordmennenes første Russland-prosjekt; North-West GSM med sete i St. Petersburg.

De tre nordiske teleselskapene var med å etablere selskapet med en eierandel på til sammen 49 prosent i 1994. Men for Telenor er en aksjepost på 12,74 prosent for lite til at selskapet vil sitte på eiersiden, og Telia og Sonera overtar nå Telenors aksjepost.

Den første Russland-satsingen gir Telenor en gevinst på vel 370 millioner kroner. I tillegg er Telenor tungt inne som internasjonal partner i det russiske mobilselskapet VimpelCom, med utgangspunkt i det viktigste Moskva-området. Dette blir Telenors hovedprosjekt heretter.

Samtidig styrker Telia og Sonera seg i Russland ved å inngå et tettere samarbeid med Telekominvest, som er majoritetseier i North-West. I konsortiet inngår også Sonic Duo, den tredje mobiloperatøren i Moskva-området, der finske Sonera eier 35 prosent.

I det nye russiske mobilselskapet inngår foruten North-West og Sonic Duo, Telekominvests fem regionale GSM 900/1800 operatører i Nord-Kaukasus, Volga-regionen, Ural og i de østre regionene.

- Det russiske telekommarkedet er uten tvil et av de mest attraktive markedet i verden. Sammenslåingen styrker Telias nærvær på det ekspansive russiske markedet, sier sjef for Telias virksomhet i Baltikum og Russland i Telia, Annika Christiansson. I Baltikum samarbeider Telia og Sonera fra før, men utvider nå samarbeidet til også å gjelde Russland.

Telia vil eie åtte prosent i det nye russiske mobilselskapet, mens Soneras andel blir 26 prosent, Telecominvest sitter med 31,3 prosent, Central Telegraph Mobile 25,1 prosent, samt at IPO Growth Fund (6 prosent), ZAO WestLink (1,5 prosent), og ZAO Kontakt S (1,5 prosent) også er inne på eiersiden. Telia eier dessuten 31 prosent i First National Holding som i sin tur eier 85 prosent i Telecominvest. Det bringer Telias direkte og indirekte eierandel opp til 16,2 prosent.

Det nye mobilselskapet vil ha 400.000 mobilkunder, og har mobillisenser som dekker 80 prosent av landarealet i et land med til sammen 122 millioner potensielle kunder. Russland har i dag en mobilpenetrasjon på tre prosent.

Til toppen