Telenor tar høye priser for NASA-linje

Telenor tar seg godt betalt for å videreselge den NASA-finansierte fiberlinjen til Svalbard.

Telenor tar seg godt betalt for å videreselge den NASA-finansierte fiberlinjen til Svalbard.

I 2003 ble det gjort kjent av direktør Rolf Skår at Norsk Romsenter ville legge fiberkabel fra Svalbard til fastlandet.

NASA og IPO finansierte hele kabel prosjektet og Longyearbyens innbyggere skulle få verdens kanskje raskeste Internett og bli et moderne mediasamfunn.

Administrerende direktør Jan Egil Fredriksen i Longyearbyen TV forteller til digi.no at NASA og IPO innvilget søknader i ekspressfart og alt så ut til å ligge tilrette for dataoverføringer fra værsatellitter og Internett til Longyearbyens innbyggere høsten 2003.

Men Longyearbyen TV, Svalbard sykehus og Nordpol Telecom er blant aktørene som har blitt møtt med motstand og stive priser fra Telenor.

digi.no omtalte i går Svalbard sykehus som ennå ikke er tilknyttet på grunn av at konkurranseloven ikke gjelder i Svalbard, og at Telenor dermed kan sette sine priser friere.

    Les også:

Norsk Romsenter som eier kabelen gjorde en driftsavtale med Telenor Svalbard som forpliktet å levere til de mindre brukerne, mens Norsk Romsenter skulle levere 155 Mb linker direkte til storbrukere.

En 155 Mbit-link ble priset til 4,5 millioner i året. Levert fra Norsk Romsenter ville en 2 Mb-linje koste under 5000 kroner måneden for videresalg.

Telenor Svalbard kjøpte og skulle videreselge til alle andre brukere som ikke hadde så store behov.

Men så fikk Fredriksen beskjed av Telenor at kabelen ble uventet dyr å drifte.

Longyearbyen TV gjorde en avtale med Hålogaland Kraft i Harstad om å bli koblet til Internett, men regningen for å en 2 MBit-forbindelse mellom Svalbard og Harstad hadde Telenor nå løftet til 37.000 kroner i måneden, forteller Fredriksen.

Fredriksen stusser derfor over Telenors eget tilbud. Telenor Svalbard startet i våres salget av et tilbud av med TV- kanaler, telefoni og superraskt bredbånd på minimum 2-3 Mbit med priser fra 481 kroner for bredbånd med tillegg for fjernsyn og telefoni.

Men regningen for Longyearbyen TV stoppet ikke på 37.000 kroner. Da linjen og utstyret ble installert, var prisen plutselig 51.000 kroner i måneden. Longyearbyen TV måtte ha 160 abonnenter for bare å dekke utgiftene til linjeleie.

Dette kunne ikke TV-selskapet forsvare og Telenor fikk beskjed om å fjerne utstyret.

- Vi kan ikke levere tjenester som Telenor tar 600 kroner for og vi må betale 51.000 kroner for i måneden. Vi bestemte oss å legge ned internett-servicen, forteller Fredriksen til digi.no.

Det lyktes ikke digi.no å få en kommentar fra Telenorsjef på Svalbard, Vegard Gjerde.

Longyearbyen TV legger nå saken for samferdselsdepartementet som skal vurdere diskriminerende konkurransevilkår.

Til toppen