Telenor tar milliardnedskrivning

Telenors foreløpige resultat før skatt for 2001 er på 10,3 milliarder kroner og er det beste i konsernets historie. Men det er takket være realiserte salgsgevinster.

Telenors foreløpige resultat før skatt for 2001 er på 10,3 milliarder kroner og er det beste i konsernets historie. Men det er takket være realiserte salgsgevinster.

2001-resultatet er 8,3 milliarder kroner høyere enn året før, men det er i første rekke salget av Telenor Media på fem milliarder kroner som sørger for det sterke resultatet.

Sett bort fra disse salgsinntektene økte Telenor driftsinntektene med 11 prosent fra året før til 40,6 milliarder kroner, takket være et driftsresultat innen fast- og mobilnettvirksomheten. på 9,5 milliarder kroner før av- og nedskrivninger.

Samlet gjennom hele 2001 tok telenor salgsgevinster på 26,4 milliarder kroner før skatt gjennom salg av konsernets eierandeler i VIAG Interkom og Esat

Digifone samt altså salget av Telenor Media.

Nå tar Telenor en storrengjøring i sin investeringsportefølje og skriver av hele 16 milliarder kroner, i hovedsak i form av goodwill. De største nedskrivingene var Sonofon med 7,5 milliarder i andre kvartal og DTAC/UCOM med 3,4 milliarder i fjerde kvartal. Grepet styrker Telenors balanse i betydelig grad: Ved utgangen av 2001 var netto rentebærende gjeld 13,2 milliarder kroner, en reduksjon i løpet av året på 27 milliarder kroner.

Telenor investerte i 2001 for i alt 18,8 milliarder kroner. Den største enkeltinvesteringen var i det malaysiske mobilselskapet Digi.Com med 3,2 milliarder kroner. I februar i år overtok Telenor de resterende aksjene i det ungarske mobilselskapet Pannon GSM for 8,2 milliarder kroner slik at konsernet nå eier 100 prosent av selskapet. Telenors relative andel av abonnenter i mobilselskaper konsernet har eierandeler i, utgjør etter dette 8,6 millioner abonnenter.

Men ryddingen er ikke over med det: Stillingsstopp, redusert konsulentbruk, bemanningskutt og skjerpet kontroll med bl.a. reisekostnader inngår som deler i et større spareprogram som har som mål å redusere Telenors kostnadsbase innen 2004 med brutto fire milliarder kroner i forhold til kostnadsbasen for 2001.

Til toppen