Telenor tar nye markedsandeler på mobil

Telenor Mobil fortsetter å styrke posisjonen som Norges største mobilselskap, og tar over 80 prosent av kundeveksten for de tre mobilaktørene i første kvartal. Samtidig passerer mobilpenetrasjonen i Norge 63 prosent.

Telenor Mobil fortsetter å styrke posisjonen som Norges største mobilselskap, og tar over 80 prosent av kundeveksten for de tre mobilaktørene i første kvartal. Samtidig passerer mobilpenetrasjonen i Norge 63 prosent.

Første kvartal i år fikk Telenor Mobil en kundetilgang på 81.598 nye GSM-abonnenter, noe selskapets administrerende direktør er godt fornøyd med.

- Kampen om mobilkundene blir stadig hardere, men våre kunder velger å bli hos oss. Samtidig får vi mange nye kunder. Dette viser at vi er på rett vei, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre.

Telenor Mobil hadde 2.060.157 abonnementer ved utgangen av mars, men selskapet miste 21.000 NMT-kunder. Tre av fire nye kunder er kontantkortkunder.
Les mer om utviklingen av den norske mobilpenetrasjonen:
62 av 100 nordmenn har mobil
Mobilpenetrasjonen passerer 59 prosent
Flere enn annenhver nordmann har mobiltelefon


Myhre mener den lavere kundeveksten ikke er dramatisk. - De siste to årene har vi opplevd en eksplosjon i bruken av mobiltelefon. Vi kunne ikke forvente at denne økningen skulle fortsette i samme takt. Vi venter fortsatt å få flere kunder, men at denne økningen nå flater noe ut er helt naturlig, sier den ferske mobildirektøren som overtok etter Stig Herbern 1. mars.

- Det mobilselskapet som tar vare på kundene sine, blir framtidens vinner. Derfor skal vi fortsette å konkurrere på pris, samtidig som vi skal arbeide hardt for at våre kunder skal være fornøyde med den servicen og informasjonen de får. Ikke minst skal vi utvikle våre tilbud og tjenester slik at de blir enda bedre enn i dag, sier Myhre som regner med sterk vekst innenfor datakommunikasjon, spesielt innenfor WAP-baserte innholdsløsninger.

Blant Telenors nye konkurrenter er Sense, som kjøper mobilkapasitet nettopp hos Telenor Mobil. Selskapets introduksjonstilbud på 10.000 mobilabonnement er utsolgt. I tillegg har et titalls andre teleselskap varslet at de kommer med egne mobiltjenester som alle skal lanseres i år, basert på kjøp av mobilkapasitet fra Telenor Mobil og konkurrenten NetCom.


Mobilpenetrasjon Norge per 31.03.00 (beregninger gjort av digi.no)

Mobilnett 31.12.99 31.03.00 Endring
Telenor: GSM 1.783.432 1.865.030 81.598
NetCom: GSM 745.089 753.760 8.671
Sense 10.000** 10.000**
NMT 450/900* 216.272 195.127 (21145)
Sum: 2.732.304 2.823.917 79124
Befolkning***: 4.478.500 4.478.500
Penetrasjon: 62% 63%
Kilder: Telenor Mobil, NetCom GSM, Sense Communications International, Statistisk sentralbyrå
*= NMT-nettene eies og drives av Telenor.
**= Presenterer tallene per 31.03.00 om et par uker. Kundetallet gjelder Sense.Mobile Intro, som ble produsert i 10.000 eksemplarer.
***= Folkemengde per 1. januar 2000
Til toppen