Telenor tar seg god tid i Sverige

Det haster ikke lenger for Telenors svenskesatsing. Nå vil selskapet først og fremst bygge satsingen sin på virksomhet en allerede har. Oppkjøp er ikke lenger avgjørende.

På spørsmål fra digi.no under kvartalspresentasjonen til Telenor tirsdag sa konsernsjef Tormod Hermansen seg generelt sett fornøyd med at konflikten med British Telecom rundt Telenordia var løst, og bekreftet at Telenor fremdeles vil satse i Sverige ved hjelp av Telenordia.

Mobilsatsingen i Sverige kaller Hermansen for symbolsk, selv om det var en viktig markering da kontantkorttjenesten djuice ble etablert. - Vi vurderer fortløpende alle muligheter, men har ingen hast.

- I forhold til hva vi så for oss tidligere, har vi nå vesentlig bedre tid, sa Hermansen.

Svenskesatsingen er nå et ansvar under Jon Fredrik Baksaas. Han kommenterte Telenors engasjement i landet med å konstatere at bedriftsmarkedssatsingen sammen med annen bedriftsvirksomhet i Sverige som Nextra, foruten tale og datakom fra Telenordia, til en egen aktivitet under Telenor Business Solutions.

Telenor sitter med blant annet 300.000 ISP-kunder og mellom 60.000 og 70.000 kunder på taletelefoni. Ettersom konflikten rundt Telenordia er løst, varsler Baksaas nå at Telenor vil gå inn og synliggjøre en ny startegi for selskapet og svenskesatsingen. Blant annet nettverksdriften skal skaleres ned og oveføres til Norge for å størst mulig grad skape synergier med stordrift på nettverkssiden i Skandinavna. Blant annet derfor skal Nordicom-virksomheten eksporteres til Sverige.

Baksaas unnlot heller ikke å minne om at Telenor sitter med en stor kundemasse gjennom Canal Digital, som kan være god å ha med overgangen til innholdsbaserte tjenester.

Til toppen