Telenor tar terrorplanene svært alvorlig

- Har installasjoner 6300 steder i Pakistan, sier selskapet.

Telenor tar terrorplanene svært alvorlig

- Har installasjoner 6300 steder i Pakistan, sier selskapet.

En gruppe på syv personer tilknyttet Taliban skal angivelig hatt planer om selvmordsangrep mot Telenor i Pakistan. Det meldte nyhetsbyrået Reuters tidligere i dag.

- Vi jobber nå med få å verifisert informasjonen som kommer frem i nevnte sak fra Reuters. Det jeg kan si på generelt grunnlag er at Telenor tar sikkerhetsarbeid svært alvorlig, sier informasjonssjef Glenn Mandelid i Telenor Asia, på telefon fra Bangkok til digi.no.

Han forteller at Telenor vet at risikobildet i Pakistan er et annet enn i mange av de andre markedene de opererer i. Han sier at selskapet derfor agerer i henhold til dette.

- Vi jobber kontinuerlig sammen med lokale myndigheter for å vurdere risikobildet, og om nødvendig sette i verk nødvendige sikkerhetstiltak, fortsetter han.

Telenor har sitt pakistanske hovedkontor i hovedstaden Islamabad. I tillegg har selskapet sendetårn og installasjoner knyttet til selve mobilnettet,

Telenor har vært til stede i Pakistan siden 2005, der de ifølge NTB opererer under eget navn og er den nest største av seks mobiloperatører med rundt 20 millioner kunder.

Informasjonssjefen sier at de har interne prosedyrer knyttet til tiltak for å sikre både ansatte og installasjoner.

Han ønsker imidlertid ikke å gå videre inn på hva slags sikkerhetstiltak det kan dreie seg om.

Telenor ønsker altså ikke å gå videre inn på om det er utplassert vakter ved deres installasjoner, eller om det er satt opp veisperringer eller fysiske hindre ved selskapets hovedkontor.

Når digi.no spør om hva slags redundanse selskapet har på sin pakistanske infrastruktur svarer Mandelid følgende:

- Telenor Pakistan har gjort betydelige investeringer for å sikre et sendenett med høy feiltoleranse. Selskapet har også omfattende handlingsplaner for å sikre oppetid på selskapets sendere.

Har 6300 basestasjoner

- Det finnes jo backupløsninger, men det spørs også på hvilke steder som skulle rammes, men dette blir veldig hypotetisk. Generelt kan jeg si at vi har relativt god dekning i Pakistan. Vi har installasjoner på 6300 siter. Det er litt ulikt utstyr, og noen av stedene deler vi også utstyr med andre mobilselskaper, forteller informasjonssjef Ingrid Schiefloe i Telenor ASA.

Telenor vil ikke spekulere om hvorfor selskapets kan være et mulig terrormål i landet, ettersom de fortsatt jobber med å få opplysningene verifisert.

    Les også:

Til toppen