Telenor tar tre søksmål mot russiske Vimpelcom

Telenor krig mot sin medeier i det russiske mobilselskapet Vimpelcom ruller videre. Nå har Telenor tatt ut tre søksmål mot VimpelCom, hvor Telenor eier 29,9 prosent av aksjene.

Søksmålene beskriver hvordan ledelsen i VimpelCom sammen med den andre store eieren i selskapet, Alfagruppen, gikk utenom VimpelComs styre, omgikk minoritetsbeskyttelsen i VimpelComs vedtekter og brøt russisk lov i forbindelse med oppkjøpet av det ukrainske selskapet Ukrainian Radio Systems (URS), skriver Telenor i sin pressemelding.

Lovbruddene omfatter innkalling til generalforsamling i strid med russisk lov og at det er gitt feilaktig og misvisende informasjon til VimpelComs aksjonærer. Oppkjøpet av mobilselskapet Ukrainian Radio Systems (URS) i Ukraina, er også gjennomført uten at VimpelComs styre har godkjent oppkjøpet slik vedtektene krever.

"Siden Telenor gikk inn med betydelige og langsiktige investeringer i VimpelCom for en del år siden, har vi hatt et godt forretningsmessig forhold til VimpelComs ledelse og Alfagruppen," sier Jan Edvard Thygesen. Thygesen er konserndirektør i Telenor, medlem av konsernledelsen og ansvarlig for Telenors aktiviteter i Sentral- og Øst-Europa, inkludert Telenors investering i VimpelCom. "Vi kan imidlertid ikke akseptere at VimpelCom og Alfagruppen opererer totalt uten respekt for åpenhet, forretningsskikk og økonomisk kontroll. Vi oppfordrer VimpelComs ledelse og Alfagruppen til igjen å forplikte seg til å drive etter etisk forretningspraksis og til å samarbeide om å bygge verdier i VimpelCom."

"Vi støtter VimpelComs ekspansjonsplaner i CIS, inkludert i Ukraina, men ikke gjennom en transaksjon som ikke gir forretningsmessig mening, slik som oppkjøpet av URS. Den fremlagte forretningsplanen overvurderer inntektene og undervurderer kapitalbehovet for å etablere seg som nasjonal mobiloperatør i Ukraina. For å omgå styrebehandling, er oppkjøpet gjennomført med brudd på både russisk lov, og VimpelComs vedtekter, " sier Jan Edvard Thygesen.

"VimpelComs ledelse har gjentatte ganger avvist å gi styret og aksjonærene viktig informasjon om oppkjøpet til tross for flere forespørsler fra styrets medlemmer," sier Thygesen. "Basisinformasjon som kjøpsavtale, identifisering av URS' eiere og hvem salgsinntektene gikk til, har vært holdt skjult for styremedlemmer og aksjonærer. Mangelen på åpenhet og den oppskrudde kjøpsprisen stiller alvorlige spørsmål ved motivene for oppkjøpet."

Søksmålene

Telenor har levert tre søksmål til Moscow Arbitration Court (domstol for kommersielle saker og parter):

Det første søksmålet er rettet mot VimpelCom, og søker å få kjent ugyldig den beslutningen som ble gjort under VimpelComs ekstraordinære generalforsamling 14. september 2005.

Det andre søksmålet er rettet mot VimpelCom og de fem selskapene og en person som Telenor antar er selgerne av URS. Dette søksmålet har til hensikt å omgjøre URS-oppkjøpet med grunngivelse at det ble gjennomført i strid med russisk lov.

Telenors tredje søksmål er rettet mot VimpelCom og har til hensikt å underkjenne beslutningen som VimpelComs leder Alexander Izosimov tok uten styrets godkjenning og som førte til at URS-transaksjonen ble gjennomført.

Målsettingen med disse søksmålene er å minimalisere de økonomiske tapene for VimpelComs aksjonærer og gjenopprette god forvaltningsskikk (corporate governance) i selskapet.

Til toppen