Telenor Teamco skal "redde" med BBS/Bank Axept

Går det galt hos Bankenes Betalingssentral (BBS), kommer Telenor Teamco. Dette ifølge dagens avtale om katasteofeberedskap på BBS sine IT-systemer.

Går det galt hos Bankenes Betalingssentral (BBS), kommer Telenor Teamco. Dette ifølge dagens avtale om katasteofeberedskap på BBS sine IT-systemer.

Avtalen løper over de neste tre årene og har en ramme på 12 millioner kroner.

I Norge er det BBS/ Bank Axept som er den største tilbyder av betalingsformidling og korttjenester. At IT-systemene fungerer er avgjørende for pengestrømmen i systemet.

Telenor Teamco, et av dattersekskapene av Telenor Bedrift, skal sørge for katastrofeberedskap på IBM stormaskiner og TANDEM, Unix, PC/LAN og sentralbord. I første rekke vil «kalde backupløsninger» bli iverksatt for MVS og TANDEM-plattformene. Etterhvert skal løsningene videreutvikles og utvides til å gjelde de andre plattformene.

- Vi har ekstreme krav til sikkerhet. For vårt vedkommende var det viktig å finne en partner på katastrofeberedskap som har et troverdig og gjennomarbeidet konsept, og som dessuten kan tilby oss tjenester på hele plattformspekteret, sier IT-direktor i BBS/ Bank Axept, Leif Erling Aronsveen.

Til toppen