Telenor/Telia: Bedre resultat - lavere priser

Telenors driftsinntekter har økt med 15 prosent så langt i år og utgjorde etter tredje kvartal 23,8 milliarder kroner, eller en vekst på 3,1 milliard fra samme tre kvartal i fjor. Telenor-konsernets resultat før skatt etter tredje kvartal 1999 ble 1.733 millioner kroner, eller 230 millioner lavere enn samme kvartal i fjor.

Telenors driftsinntekter har økt med 15 prosent så langt i år og utgjorde etter tredje kvartal 23,8 milliarder kroner, eller en vekst på 3,1 milliard fra samme tre kvartal i fjor. Telenor-konsernets resultat før skatt etter tredje kvartal 1999 ble 1.733 millioner kroner, eller 230 millioner lavere enn samme kvartal i fjor.

Overgangen til en nasjonal teletakst i sommer, utgjør en prisreduksjon på 700 millioner kroner for Telenors kunder, men har likevel ikke redusert veksten i selskapets driftsinntekter, heter det i selskapets resultatrapport for tredje kvartal.

- De sterke resultatene skaper solid grunnlag for fortsatt vekst for det sammenslåtte Telenor/Telia, sier konsernsjef Tormod Hermansen. De gode tallene er spesielt gledelige på bakgrunn av det omfattende arbeidet som er lagt ned i løpet av året på planleggingen av sammenslåingen. Til tross for dette og tross kraftige prisreduksjoner i både Norge og Sverige økte både Telenor og Telia sine totale inntekter.

Hovedårsaken til veksten er fortsatt kraftig vekst innen faste tjenester, mobile tjenester og Internett. Inntektene fra mobiltelefoni øker med 20 prosent i kvartalet sammenliknet med samme kvartal i fjor. Trafikkveksten i det faste nettet har så langt i år vært på 14 prosent, som er noe lavere enn i fjor.

Hittil i år har Telenor investert for 8,5 milliarder kroner, hvorav 3,4 milliarder var i mobilprosjekter i utlandet, i hovedsak til russiske VimpelCom, irske ESAT Digifone og tyske Viag Interkom.

Selskapets andel av fastnettgenererte trafikkminutter via andre operatører ved utgangen av tredje kvartal 1999 anslås til ti prosent, sammenliknet med seks prosent ved utgangen av første halvår i år, noe Telenor mener er et tegn på et konkurransen i markedet er effektiv.

Telenor brukte i tredje kvartal til å avvikle det amerikanske teleselskapet Clarion, noe som kostet 210 millioner kroner, hvorav 135 mill. kroner i tredje kvartal.

I den felles pressemeldingen fra Telenor og Telia presenterer også Telia sine kvartalstall:

Telias kvartalstall forteller at selskapet endte på et resultat etter finansielle poster på 4,4 miliarder kroner.

Telias konsernsjef Stig-Arne Larsson, sier i en pressemelding at Telia i år vil presentere sitt beste resultat noen sinne.

Årsaken til det er ifølge sjefen økt vekst og rasjonalisering. Telia merker nedgang i driftsinntektene som en følge av prisreduksjoner på i gjennomsnitt seks prosent. Salg innenfor mobile tjenester økte med åtte prosent. Telia investerte omlag 3,8 milliarder svenske kroner i virksomheter utenfor Sverige i tredje kvartal.

Det sammenslåtte Telenor/Telia ble formelt dannet 19. oktober i år, og integrasjonen av virksomhetene ble innledet den 1. november. Virksomheten beregnes drevet i ny struktur fra og med 1. januar 2000.

Til toppen