Telenor/Telia overvåkes av kredittbyråene

De to store kredittbyråene Moody's og Standard & Poor's har sendt ut varsel om at det er satt i gang en diskusjon om en mulig fusjon mellom Telenor og Telia. Men de to selskapenes rating ligger så langt i ro.

De to store kredittbyråene Moody's og Standard & Poor's har sendt ut varsel om at det er satt i gang en diskusjon om en mulig fusjon mellom Telenor og Telia. Men de to selskapenes rating ligger så langt i ro.

- Begge de store kredittvurderingsbyråene ble informert av Telenor om samarbeidsdiskusjonene dagen etter at saken ble kjent i media, og vi har holdt selskapene løpende orientert per telefon siden, sier assisterende finansdirektør i Telenor John E. Larsen, til digi.no.

Begge de store byråene Moody's og Standard & Poor's har i løpet av dagen sendt ut meldinger i markedet om at de overvåker diskusjonene men at de ikke har gjort noe med ratingen ennå.

Både Telenor og Telia har en rating i toppsjiktet hos de to byråene. Moody's setter Telenor litt over Telia, med en rating på AA2 mens Telia har AA3. Bare ratingverdiene AAA og AA1 er bedre. Standard & Poor's gir Telenor en langsiktig rating på AA+ og Telia AA. Mellom de to selskapene ligger vurderingen AA, mens også her er AAA aller best, og en kredittrating som stort sett bare gis til nasjonalstater.

Ifølge Moody's vil en fusjon skape et sterkt regionalt selskap med større finansiell styrke. Moody's mener imidlertid at posisjonen til Ameritech, med selskapets ferske eierskap på 42 prosent av aksjekapitalen i Tele Danmark, ennå ikke er avklart i det Skandinaviske telekommarkedet.

Moodys mener dessuten at Telenor og Telias ulike alliansekonstellasjoner kan skape interessekonflikter. En fusjon må dessuten godkjennes av de to selskapenes eiere, eller nasjonalforsamlinger.

Standard & Poor's skriver i CreditNews at det ikke vil skje noe med kredittvurderingen nå, blant annet fordi fusjonsdiskusjonene er i en tidlig fase. Men byrået antyder at et fusjonert selskap vil kunne vente seg en høy eller middels rating i AA-klassen avhengig av hvilke finansielle og organisasjonsmessige løsninger som velges.

Til toppen