Telenor testlanserer kontofon

Usikker på telefonregningen? Vil du vite hvor mye du har ringt for den siste tiden. Telenor etterkommer nå disse ønskene ved testlansering av en kontofontjeneste i Stavanger.

Usikker på telefonregningen? Vil du vite hvor mye du har ringt for den siste tiden. Telenor etterkommer nå disse ønskene ved testlansering av en kontofontjeneste i Stavanger.

I første omgang er tilbuder beregnet på 15.000 privatabonnenter i Stavanger. Planen er at testtilbudet i løpet av januar skal utvides til tilsammen 80.000 Stavanger-abonnenter.

Telenors Kontofon vil gi kundene mulighet til fortløpende å følge med på sitt eget telefonforbruk. Ved å ring opp Kontofonen vil kundene få påløpte telefonutgifter fordelt på de ulike takstklassene. Dato for beregningen blir opplyst, og saldoinformasjonen vil ikke være eldre enn 24 timer. Faste avgifter og rabatter vil ikke bli inkludert i beløpet, og det gis kun informasjon for inneværende regningsperiode.

Kunden må selv bestille tjenesten, og vil få informasjon om eget telefonbruk ved å taste sitt eget telefonnummer og en personlig kode som blir tilsendt i posten fra Telenor. Kontofonen har en etableringspris på 35 kroner, og takseres med 1 kr pr minutt ved bruk.

- Dette tilbudet tror vi vil gi økt tillit til regningen, sier markedssjef Lars Inge Alvær i Telenor. - Vi har gjennomført markedsundersøkelser som viser at kundene har behov for bedre kontroll med størrelsen på regningen. Kundene ønsker også på eget initiativ å finne ut hvor stor telefonregningen har blitt siden siste utsendte regning, forteller markedssjefen.

Hvis testlanseringen i Stavanger blir vellykket, er Telenors planer at hele landet (dvs. kunder tilknyttet en digital sentral som har fått ny regning) skal få tilbud om Kontofon i løpet av våren 1997. (Pressemelding)

Til toppen