Telenor tetter bredbåndshull

Telenor lover «tilnærmet full» ADSL-dekning i Asker og Bærum innen nyttår.

Telenor lover «tilnærmet full» ADSL-dekning i Asker og Bærum innen nyttår.

Til tross for nærhet til Oslo og over 150.000 innbyggere, er det fortsatt 7.811 lokale husstander i Asker og Bærum som i dag ikke har tilgang til bredbånd.

Asker og Bærum Budstikke skriver at Telenor har framskyndet ADSL-utbyggingen og at 18 nye bredbåndsentraler er på vei. Nesten alle blir satt i drift innen august.

Målet er å nå en bredbåndsdekning på 99 prosent i Asker og 98 prosent i Bærum i løpet av 2005.

I dag har 97 prosent av alle husstander i Asker tilgang til ADSL. Tre nye bredbåndssentraler på Nesøya, Vettre og Borgen vil drive dekningen opp mot 99 prosent. I Bærum er dekningen 83 prosent. Her er det 15 nye sentraler som skal åpnes og som i så fall vil gi 98 prosent dekning.

Etter denne utbyggingen vil fortsatt rundt 1.000 husstander i Bærum og 230 i Asker ligge utenfor Telenors dekningsområde.

Noen av områdene er åpne områder med spredt bebyggelse som kan kreve trådløs teknologi av type Wimax, forteller informasjonssjef i Telenor Nordic Kristin Paus til Budstikka.

Neste år lanserer Telenor andre generasjons bredbånd (ADSL2+) og trippelnett med tv, Internett og telefon på samme linje.

Til toppen