Telenor-tilbud presser fasttelefonen

For å presse ut fasttelefonen, lanserer Telenor-eide Sonofon fri bruk om kvelden i Danmark.

For å presse ut fasttelefonen, lanserer Telenor-eide Sonofon fri bruk om kvelden i Danmark.

I USA har fri bruk til fast pris lenge vært normen - både for fasttelefoni og mobil. Etterhvert som konkurransen hardner siger slike prismodeller stadig tyngre inn i det nordiske markedet og særlig Danmark der prisene presses hardets.

Her i Norge har man fått tilbud om fri SMS-bruk til fast pris, men Telenors datterselskap Sonofon tilbyr nå sine kunder et abonnement med fri mobilbruk i helgene og om kvelden. For 199 kroner løper det bare tellerskritt frem til 18:00.

Dette vil slå spesielt heldig ut for privatkunder som ringer mest på kveldstid.

- Nå er det ikke lengre noen unnskyldnig for å droppe fasttelefonene, mener Lars A. Petersen, markedsssjef for privatmarkedet,

Fri Fritid som abonnementet heter koster 199 kroner i måneden. På dagtid koster hvert ringeminutt 80 øre og SMS koster 20 øre stykket.

Til toppen