Telenor-tilrettelegger anbefaler Telenoraksjen

En av hovedtilretteleggerne for Telenors børsnotering, DnB Markets, anbefaler kjøp av Telenoraksjen og setter et kursmål på 60 kroner. Dette er godt over fredagens siste omsetningskurs på 39,50 kroner.

DnB Markets mener Telenors salg av eierinteressene i Viag Interkom viser at selskapet fører en aksjonærvennlig politikk, ved at rentebærende gjeld reduseres med 20 milliarder kroner med en regnskapsmessig gevinst på 10 milliarder kroner før skatt. Lavere gjeld innebærer også lavere rentekostnader.

DnB estimerer at om hele emisjonsbeløpet og inntektene fra salget av Viag-aksjer benyttes til gjeldsreduksjon i sin helhet, vil netto rentebærende gjeld ligge på 22,5 milliarder kroner, eller i underkant av tre ganger EBITDA (driftsresultat før avskrivninger), som DnB Markets mener vil ligge på vel 8,9 milliarder kroner. Dette gir Telenor en sterk balanse sammenlignet med andre telekomselskap, skriver DnB Markets.

Netto rentekostnad forventes etter gjeldsreduksjonen redusert fra 2,6 til 1,5 milliarder kroner.

Til toppen