Telenor tjener stadig mer penger

Telenors-sjef Jon Fredrik Baksaas tjener enda mer penger etter å ha kjøpt danske Sonofon.

Telenors driftsinntekter økte med 16 prosent i tredje kvartal 2004 sammenliknet med tredje kvartal i fjor til 15,6 milliarder kroner.

- Denne solide økningen skyldes i all hovedsak den sterke kundeveksten i mobilvirksomheten og konsolideringen av Sonofon. I dette kvartalet alene har vi fått hele 2,2 millioner nye mobilabonnement i konsolidert virksomhet - det er nesten like mange som vi har i Norge totalt i dag," sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Justert for salgsgevinster (effekt av kjøpt og solgt virksomhet og valutaeffekter) var veksten i driftsinntekter i 3. kvartal 2004 i overkant av sju prosent sammenliknet med 3. kvartal året før.

Driftsresultatet økte med 300 millioner kroner til 2.600 millioner kroner, mens resultat før skatt og minoritetsinteresser økte med 659 millioner kroner til hele 2.664 millioner kroner i samme periode.

I sine heleide selskaper har Telenor nå hele 2,2 millioner mobilabonnenter i tredje kvartal 2004 sammenlignet med 0,6 millioner i samme kvartal i fjor. I tilknyttede og konsoliderte selskap har Telenor på 100 prosent basis 45,2 millioner abonnement.

I Telenor Mobil-Norge økte antall GSM-abonnement med 114.000 i 3. kvartal 2004 til tross for at mobiltettheten nå er nærmere 99 prosent. Estimert markedsandel for Telenor Mobil i Norge holder seg stabil på 56 prosent målt i antall abonnement.

Driftsinntektene i på faste linjer og telefoner i Norge ble redusert med 3,3 prosent i 3. kvartal 2004 sammenliknet med 3. kvartal i fjor, justert for avgang av virksomhet og spesielle poster.

Markedsandelen for fasttelefoni i Norge, målt i trafikkminutter er opprettholdt på 69 prosent sammenliknet med tidligere kvartaler, mens totaltrafikken går ned, blant annet på grunn av overgang til mobil og overgang fra oppringt Internett til ADSL. Ved utgangen av 3. kvartal 2004 hadde Telenor i alt 270.000 ADSL-abonnement i sluttbrukermarkedet. Det er 35.000 flere enn ved utgangen av 2. kvartal 2004.

Driftsmessige investeringer (capex) økte i 3. kvartal i år til 3.140 millioner kroner sammenliknet med 1.460 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. Dette skyldes i hovedsak økte nettinvesteringer i Mobile på grunn av sterk kundevekst og kjøp av satellittandel i Broadcast. Netto rentebærende gjeld var 20,6 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2004. Dette er en reduksjon på 1,4 milliarder kroner fra andre kvartal 2004.

I tredje kvartal 2004 har Telenor kjøpt 3.000.000 egne aksjer i markedet for 145 millioner kroner. Hittil i år har Telenor kjøpt aksjer for 2,85 milliarder kroner inkludert aksjer som i henhold til avtale er eller vil bli kjøpt fra Staten.

Les mer om: