Telenor tjente ulovlig mye penger i 2001

Ifølge Teleloven sendte Telenor-sjef Tormod Hermansen deg ulovlig høye teleregninger, særlig for mobil i fjor. Nå må selskapet kutte prisene.

Det ligger an til kraftige priskutt i Telenor Mobils priser. Dette fordi selskapet rett og slett tjente for mye penger, særlig på mobilsiden i fjor. Dette meldte NRK i dag morges og fortalte at Teleloven fastsetter at Telenor bare kan ha en 13 prosents avkastning. Det stemmer ikke helt.

Fordi Telenor har såkalt "sterk markedsstilling" er selskapets inntekter regulert av Post- og teletilsynet gjennom Teleloven. Det er ikke satt noen spesifikk sats i Teleloven, men de siste årene har tilsynet og Telenor vært enige om en totalavkastning på 12-14 prosent.

Inntektene har de fem siste årene ligget godt over dette. Etter diskusjoner og forhandlinger med tilsynet har Telenor - i etterkant - satt ned prisene, men dette skjer ganske sent. I år viser tallene fra Telenor at inntektene har vært usedvanlig høye, særlig på mobilsiden.

- Inntektene har vært dobbelt så høye i 2001 som Telenor har lov til å ta, sier Tore Aarønæs, teleanalytiker i Norsk Telecom. Særlig er de altfor høye på mobilsiden. Jeg forstår ikke hvorfor tilsynet ikke tar tak i dette og får Telenor til å sette ned prisene tidligere. Telenor tjener godt på å vente så lenge med å kutte prisene, sier Aarønæs til digi.no.

- Vi skal nå gjennomgå 2001-rapporten fra Telenor. Men det er allerede klart at på mobilsektoren ligger inntektene på rundt 70 prosent, noe som er langt over hva Telenor hadde i fjor, sier Willy Jensen, sjef for Post- og teletilsynet til digi.no.


Stemmer tallene er de likevel gode nyheter for alle Telenors mobilkunder og andre kunder som ringer til Telenors øvrige mobilbrukere. For i løpet av sommeren og høsten ligger det dermed an til dramatiske priskutt.

Vanligvis forhandler Telenor med tilsynet, men denne gangen kan det bli mer bråk. Informasjonssjef Dag Vangsnes i Telenor Mobil sier til NRK har han mener det ikke er riktig at myndighetene regulerer bare Telenor. Han sier også at Telenor ikke vil akseptere en lov som regulerer hvor stor profitt selskapet kan ha. Dette er oppsiktsvekkende, både fordi lovverket er på plass og at 77 prosent av aksjene i Telenor eies av nettopp staten.

- Dette er sludder. Det bør Telenor holde seg for god til. Vi får tro at ledelsen er mer seriøse, sier Jensen til digi.no.


Her er Telenors argument for selskapets høye mobilpriser. Det er det samme som Netcom serverte ved juletider:

- Man må se på GSMs nettets levetid under. Vi begynte å bygge GSM-nettet i 1994 og fikk først en akkumulert overskudd høsten 2000. Det vi tjener nå går mye til utbygging av neste generasjon, UMTS-nettet, forklarer Telenor-presstalsmann Steinar Ostermann til digi.no

Til toppen