Telenor-Tormod: "1999 rimelig tilfredsstillende"

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen sier seg "tross alt godt fornøyd" med selskapets drift i 1999, med tanke på at han og andre deler av selskspet måtte bruke sin tid på en fusjon med Telia som det ikke ble noe av. Samtidig økte konkurransen på hjemmemarkedet, men også den mener han Telenor klarer bra.

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen sier seg "tross alt godt fornøyd" med selskapets drift i 1999, med tanke på at han og andre deler av selskspet måtte bruke sin tid på en fusjon med Telia som det ikke ble noe av. Samtidig økte konkurransen på hjemmemarkedet, men også den mener han Telenor klarer bra.

Telenor endte i 1999 på et resultat før skatt på 3,3 milliarder kroner, eller 400 millioner mer enn i 1998, og dermed det beste resultatet i selskapets historie.

Driftsinntektene endte på 33,5 milliarder kroner, en pluss fra året før på 16 prosent.

Økonomidirektør i Telenor, Bjørn Brenna, opplyser at av denne veksten utgjør "kjøpt vekst", eller salg av deler av selskapet på seks prosent, mens den reelle og underliggende veksten i selskapets virksomhet ligger på vel ti prosent eller vel tre milliarder kroner.

Prisjusteringer har redusert Telenors driftsinntekter i 1999 med fem prosent.

Tormod Hermansen sa i forbindelse med framleggelsen av de foreløpige tallene for 1999 at til tross for at driften ikke var optimal, leverer selskapet sitt beste resultat noen sinne.

- Med et slikt utgangspunkt er jeg ikke i tvil om at vi skal lykkes i vårt videre arbeid, både internasjonalt og hjemme, sa konsernsjefen.

I 1999 har Telenor blant annet solgt unna virksomhet for én milliard kroner, som er mer enn noe år tidligere, og selskapet har investert 13 milliarder kroner, hvorav syv milliarder har gått til diverse utenlandsprosjekter og resten i Norge.

Blant virksomhetene i utlandet la Hermansen spesiell vekt på Irland.

Når selskapet ikke fikk til den beste løsningen ved kjøpet av Esat Telecom, er han fornøyd med det nest beste, der samarbeidet med BT i realiteten gir Telenor en gevinst på ni milliarder kroner som en følge av investeringene i mobilselskapet Esat Digifone.

- Vi har dessuten et godt grep i det europeiske internettmarkedet, fortsatte Hermansen.

- I Ingen annen har Telenors posisjon i det europeiske internettmarkedet. Vi har foretatt en sterk internasjonalisering for å feste et grep om femtidens bedriftskommunikasjon i Europa ved nå å være etablert i åtte land. Og vi skal til flere, lovet han.

Hermansen uttrykte seg også godt fornøyd med at Internett-virksomheten i Norge nå gir positive resultater.

Om konkurransesituasjonen i det norske markedet konstaterte han at Telenor siden tredje kvartal har tapt ytterligere tre prosent av fastnettgenerert trafikk, og selskapet tar seg nå av 87 prosent av markedet.

- Utvikling i markedsandeler endte som ventet med en liten reduksjon, sa han, og pekte på at utviklingen er slik at konkurransen er størst der marginene har vært best.

- Derfor vil aktører med små volum kunne få det vanskelig i markedet i Norge, mener Telenor-lederen.

Hermansen lovte at selskapet i løpet av første kvartal skal lansere tilbud som gjør det mulig for telekonkurrentene å selge egne telefonabonnement direkte til kundene.

Om fremtiden i år konstaterte Telenor-sjefen det alle vet, nemlig at selskapet etter all sannsynlighet vil få beskjed fra Stortinget om å børsnoteres, noe som Hermansen mener betyr at selskapet nå skal posisjonere seg som et internasjonalt vekstselskap med hovedområder innenfor mobiltelefoni, Internett, TV-distribusjon og satellittvirksomhet.

Til toppen