Telenor trakk inn piggene og åpnet for mobiltilgang

Telenor Mobil bøyer av og godtar nå at mobilkundene skal kunne bruke mobiltelefonen for å betale piggdekkavgift.

Telenor Mobil bøyer av og godtar nå at mobilkundene skal kunne bruke mobiltelefonen for å betale piggdekkavgift.

Selskapet har dermed etterkommet et pålegg fra Post- og teletilsynet fra 28. februar om at selskapet ikke kunne nekte kunder tilgang til piggdekkavgift-tjenesten, som er utviklet av Teletopia.

Saken har også versert i flere rettsinnstanser, etter at tjenesten ble innført samtidig med innføringen av piggdekkavgift i Oslo 1. desember i fjor. Telenor Mobil stengte muligheten for at selskapets kunder skulle kunne bruke de to 800-numrene som er avsatt til denne tjenesten. Meningen med tjenesten er at mobiltelefonbrukeren kan betale piggdekkavgiften via telefonregningen.

Telenor Mobil mente det ville være vanskelig å etablere tjenesten, og at det ville stride mot selskapets holdning til at kun telefonkostnadene skal på telefonregningen for mobiltelefonen, siden den i mange tilfeller dekkes av arbeidsgiver.

I en melding fra Teletopia heter det at Telenor fortsatt ikke har åpnet for tilgang til flere nummer, og selskapet har nå bedt Post- og teletilsynet om å pålegge Telenor å etterfølge tilsynets vedtak.

Til toppen