Telenor trege med tallene

50.000 kroner har det foreløpig kostet Telenor fordi selskapet ikke har levert opplysninger til Post- og teletilsynets telestatistikk.

50.000 kroner har det foreløpig kostet Telenor fordi selskapet ikke har levert opplysninger til Post- og teletilsynets telestatistikk.

Telenor leverte tallene til årets telestatistikk i februar, men den var mangelfull og teletilsynet bad om flere tall, skriver Aftenposten.

I juli sendte Post- og teletilsynet et varsel om tvangsmulkt, dersom statistikken ikke forelå i løpet av juli.

Det gjorde den ikke og mandag ble Telenor ilagt en bot på 50.000 kroner foir hver dag som går uten at statistikken foreligger.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard sier det er ferieavvikling som er årsaken til at statistikken ikke har blitt levert innen fristen.

Til toppen