Telenor trolig fulltegnet

Etter at prisen på Telenoraksjen i natt ble kuttet med godt over 20 prosent ser det ut til at aksjeemisjonen blir fulltegnet.

Etter at prisen på Telenoraksjen i natt ble kuttet med godt over 20 prosent ser det ut til at aksjeemisjonen blir fulltegnet.

Ifølge TDN Finans er interessen så stor at det kan bli aktuelt med prosentvis avkorting ettersom den lave prisen har gitt et stort antall kjøpere som kjøper mer enn planlagt. Institusjonelle investorer har dessuten også dagen i dag til å bestemmet seg for om en vil kjøpe aksjer i teleselskapet. Trolig hopper mange på i dag for å sikre seg økt tildeling ettersom Telenor-aksjen selges i ren kuttismestil.

Tar en utgangspunkt i det øvre prisleie i det første prisnivået som ble offentliggjort for to uker siden og det nederste prisleiet i det andre prisnivået som ble vedtatt i natt, vil Telenor i verste fall regne med å betale 10 milliarder kroner for den labre interessen for å kjøpe aksjer.

Til toppen