Telenor, TV 2 og NRK enige før jul

Telenor ønsker å gi Norge digital-TV og presser på for en avklaring med NRK og TV 2. Telenor mener prosjektet er risikabelt og vil ikke la seg presse.

digi.no kunne i januar avsløre et av de mest ambisiøse IT- og teleprosjektene i Norge så langt. Sammen med NRK.no og TV 2, ønsker Telenor ASA å løfte Norge over på digital, interaktiv-TV. Prosjektet skal distribuere Internett, filmleie, e-post og andre tjenester til alle norske hjem (les saken: Telenor vil gi alle digital dekoder).

Siden januar har forhandlingene stått stille. For prosjektet har en beregnet prislapp på åtte milliarder kroner, hvorav halvparten er for bygging av sendenettet og resten er for å subsidiere dekoderbokser til alle husstander. Med en ny NRK-sjef er forhandlingene i gang igjen for alvor, forteller Telenors bredbåndsstrateg Erik Nord som deltar i forhandlingene fra Telenors side.

Dette bekrefter NRK-sjef John G. Bernander.

- Vi er sammen og forhandlingene har kommet inn i operasjonell fase, sier Bernander til digi.no.

Det er ukjent hva som har forsinket forhandlingene så mye, men partene har dårlig tid. For mens klokka går, får aktører som UPC og Viasat stadig sterkere feste med sine digital-prosjekter. Dessuten vil VDSL med en fart på 25-50 Mbit fart kunne transportere alle de nødvendige TV-signalene over telenettet. VDSL vil dukke opp i bedriftsmarkedet allerede mot slutten av året. I tillegg til tidspresset, hersker det særlig usikkert rundt hva NRK kan bidra med - selskapet sliter økonomisk og med en ny borgerlig regjering kan det bli enda vanskeligere å be Stortinget om mer penger.

Nord signaliserer overfor digi.no at Telenor ønsker en avklaring før jul. Dette bekrefter Bernander.

- Innen jul må vi ha kommet til en avtale hvis det skal bli noe. Dette skyldes mye av at Kulturdepartementet skal utlyse konsesjon for digitalt bakkenett i løpet av høsten, og vi må ha en avtale for å kunne søke, sier Bernander til digi.no.

Konsernsjef Tormod Hermansen hintet så sent som for ti dager overfor digi.no at han begynte å miste tålmodigheten.

Nord signaliserer til digi.no at Telenor ikke har tenkt å la seg presse særlig langt, men han vil ikke svare på spørsmål om hva partene krever eller hvor langt de er fra hverandre.

- Regnestykket for å bygge ut digitalt TV-nett i Norge er i utgangspunktet ikke akkurat noe strålende businesscase. Dette har med norsk geografi å gjøre. Danskene klarer seg med 100 sendemaster - her i Norge må vi ha minst 1.000, forteller Nord til digi.no.

Nord påpeker også at til tross for en treg start, har nå 65-70 prosent av alle norske husstander enten kabel eller parabol som gir dem flere kanaler og digitale muligheter.

De gjenværende 30-35 prosentene representerer trolig målgrupper som er mindre attraktive for annonsører og som er mindre villig til å ta i bruk ny teknologi.

Telenor og deres partnere må derfor lansere et attraktivt tilbud, kanskje med en boks som kan kobles til både parabol, kabel og vanlig antenne. For det kan bli mye rot skal man koble til flere mottakerbokser.

- Den norske TV-bransjen må samarbeide. Sverige ble et skoleeksempel på hvordan digital-TV ikke skal bygges ut. Der sikret man seg ikke et samarbeid med innholdsleverandørene, og nå har satsingen langt på vei stoppet opp, sier Nord.

Nord sier at hvis og når man kommer til enighet med TV 2 og NRK, skal man forhandle andre aktører. Dette kan være Viasat og forskjellige kabelselskaper som UPC.

Et digitalt TV-tilbud bør senest kunne lanseres neste høst, mener Nord og understreker kabel og parabol-selskapenes konkurrerende planer.
- I Norge er det ikke mulig å bygge sendemaster mellom november og april på grunn av klimaet, påpeker Nord overfor digi.no.

Til toppen