Telenor tvinges til å tilby roamingavtale

Telenor ville ikke inngå avtale med Network Norway, men tvinges av teletilsynet som truer med dagbøter.

Telenor tvinges til å tilby roamingavtale

Telenor ville ikke inngå avtale med Network Norway, men tvinges av teletilsynet som truer med dagbøter.

Telenor og Netcom er i dag alene om å ha eget landsdekkende mobilnett. De andre mobiloperatørene leier kapasitet av disse to, men de opplever en intens priskrig som går hardt utover marginene.

MTU og Network Norway har påbegynt arbeidet med å bygge sine egne nett, men de vil bare dekke sentrale områder der mange mennesker oppholder seg. De er derfor avhengig av å få på plass en roaming-avtale med enten Telenor eller Netcom.

Telenor nektet å inngå en slik roamingavtale med Network Norway, men nå har Post- og teletilsynet pålagt de å gjøre det. På sin hjemmeside skriver teletilsynet følgende:

Tilsynet legger til grunn at Telenor har brutt plikten til å gi tilgang som følger av vedtak 23. januar 2006 og ekomloven § 4-1 (marked 15). Dersom anmodningen ikke etterkommes innen fredag 19. oktober 2007, vil det påløpe en tvangsmulkt kr. 100 000 per dag.

– Det er like viktig for en operatør å kunne roame i både NetComs og Telenors nett som det er en for en service provider eller en virtuell mobiloperatør å gjøre det. Jeg skjønner ikke hvordan Telenor kan mene at kundeforholdet skal være avgjørende for tilgangen til nettet deres, sier Ingvild Myhre, administrerende direktør i Network Norway, til Teleavisen.

De virtuelle mobiloperatørene leier all sin kapasitet av Telenor eller Netcom, og er således en inntektskilde og ikke en trussel, for Telenor.

- Det er like viktig for en operatør å kunne roame i både NetComs og Telenors nett som det er en for en service provider eller en virtuell mobiloperatør å gjøre det Med eget nett vil Network Norway slippe å betale Telenor for samtalene der det er mange som ringer, og så kan de heller betale mindre beløp for å få dekning der det ikke er lønnsomt å bygge ut eget nett.

Nå er ikke Network Norway avhengig av teletilsynets pålegg. De har allerede inngått en roamingavtale med Netcom.

Telenor på sin side, er skuffet over at Network Norway vant frem med sitt krav. De er ikke lystne på å la Network Norway hoppe frem og tilbake mellom Telenor og Netcoms nett.

– Network Norway er hjertelig velkommen til å roame i vårt nett, men vi ser ingen grunn til at de samtidig skal få roame i NetComs nett, sier kommunikasjonsdirektør Pål Kvalheim i Telenor, til Teleavisen.

Til toppen