Telenor-tvister til 1 mrd.

I årsrapporten til Telenor for 2001 listes rettstvister på totalt én millard kroner opp. Onsdag meldte Telenor om tap i den største av dem.

I årsrapporten til Telenor for 2001 listes rettstvister på totalt én millard kroner opp. Onsdag meldte Telenor om tap i den største av dem.

Onsdag meldte Telenor om tap i byretten i Athen, der Telenor Mobile Communications ble funnet skyldig i kontraktsbrudd overfor kypriotiske WR Com Enterprises ved salg av Cosmote-aksjer. Telenor ble idømt en erstatning på hele 444 millioner kroner - pluss forsinkelsesrenter.

På bakgrunn av tapet i den greske retten har iMarkedet sett nærmere på Telenors årsrapport for 2001 for å finne eventuelle andre mulige tvister som kan ha innvirkning på Telenors fremtidige resultater.

I årsrapporten står det nevnt to andre engasjementer som Telenor ikke har tatt avsetninger på, sier pressetalsmann Dag Melgaard til iMarkedet.

Det første gjelder en tvist fra oktober 2001 med Tele Danmark, Telia, Sonera og Island Telecom. Tvisten gjelder Eik jordstasjon og kompensasjon for investeringer gjort i forbindelse med denne. Mulig tap på Eik-saken er på hele 435 millioner kroner.

Den andre saken gjelder miljøskader på område brukt til behandling av telefonstolper. Telenor er saksøkt for 122 millioner kroner av NSB, som har ansvaret for området. Tvisten gjelder bruk av stoffet kreosot.

Les hele saken hos digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.

Til toppen