Telenor: - Umulig å etterkomme Namsrettens krav

Som digi.no skrev tidligere i dag har Namsretten pålagt Telenor Mobil å åpne for taksering av piggdekkavgift på mobilregningen. - Et umulig pålegg, svarer Telenor.

Som digi.no skrev tidligere i dag har Namsretten pålagt Telenor Mobil å åpne for taksering av piggdekkavgift på mobilregningen. - Et umulig pålegg, svarer Telenor.

- Dette pålegget er umulig for Telenor Mobil å etterkomme, fordi selskapet ikke har tekniske støttesystemer som muliggjør slik engangstaksering, sier informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Telenor Mobil i en pressemelding.
Les Namsrettens kjennelse og bakgrunnen for saken:

Dette er budskapet Telenor Mobil nå har meddelt dommeren i Namsretten, byfogd Anne Vinje, som ifølge Telenor Mobil traff sin kjennelse "uten at selskapet fikk anledning til å uttale seg".

Telenor Mobil har nå bedt om muntlige forhandlinger i Namsretten for å få belyst denne saken. Rettsforhandlingene vil ventelig finne sted i neste uke, skriver Gjølme i pressemeldingen.

- Samferdselsetaten i Oslo og Teletopia som står for innkrevningsordningen, har hele tiden vært klar over at Telenor Mobil verken har ønsket å delta i innkrevingsordningen, eller hatt tekniske systemer for å håndtere engangstaksering, sier Gjølme.

Til toppen