Telenor ut av informasjon - inn i Blom

Telenor bytter sin aksjepost på 50 prosent i Infowiz AS med en aksjepost i Blom ASA på én prosent, som med dette overtar alle aksjene i Infowiz.

Telenor bytter sin aksjepost på 50 prosent i Infowiz AS med en aksjepost i Blom ASA på én prosent, som med dette overtar alle aksjene i Infowiz.

I en intensjonsavtale mellom Telenor Plus og Blom ASA vil sistnevnte selskap infusjonere Infowiz. Telenor Plus eier i dag halvparten av Infowiz og får del av aksjekapitalen utbetalt med 20 prosent i kontanter og 80 prosent i aksjer i Blom, sistnevnte basert på Blom-kursen ved oppgjørstidspunktet.

Telenor Plus vil med dette sitte med vel én prosent av aksjekapitalen i Blom ASA. Fusjonsvederlaget er samlet 2,525 millioner kroner.

Infowiz vil fra 1. januar fungere som et eget datterselskap av Blom. I en børsmelding heter det at kompetansen i Infowiz er nødvendig for å knytte den økonomiske informasjonsvirksomheten i CreditInform-selskapene med den geografiske informasjonsvirksomheten i det øvrige Blom.

- I løpet av året har vi kommet fram til at vi er best tjent med at Blom overtar Infowiz, som er deres kjerneområde, mens selskapet fortsetter sitt samarbeid med Telenor på distribusjonssiden, sier økonomidirektør i Telenor Plus, Kai Schøne, til digi.no.

Administrerende direktør i Infowiz, Jon Dissen, sier til digi.no at selskapet vil fortsette sitt samarbeid med Telenor-selskapene, der blant annet samarbeidet med Telenor Geomatikk har vært nært.

Mens Geomatikks geografiske informasjonsprodukter i hovedsak har rettet seg mot offentlig sektor, har InfoWiz i første rekke spesialisert seg på segmenter i privat sektor, som finans, media, handel og eiendom.

- En aksjefordeling mellom de to eierne på 50/50 fungerte bra i en oppstartfase. For vår del er nå det viktig å komme videre, og det vil kunne fungere best med en majoritetseier. For Infowiz sin del er det mest naturlig med Blom som eier, siden vår virksomhet ligger nærmere virksomheten Blom driver, sier Dissen.

Selskapet har i dag 13 ansatte med en forventet omsetning i 1998 på vel fem millioner kroner, og forventet overskudd fra høsten 1999. En del av avtalen er overtakelse av 51 prosent i Infowiz Sverige, som i dag eies av Infowiz AS. Det svenske selskapet, der resten av aksjene eies av Metimur AB, har i ansatte i Stockholm og Göteborg, med en forventet omsetning i år på seks millioner svenske kroner.

Til toppen