Telenor utelukkes fra WiMax-auksjoner

Post- og teletilsynet skal auksjonere frekvenser for en serie lokale og landsdekkende WiMax-nett – uten Telenor.

Post- og teletilsynet skal auksjonere frekvenser for en serie lokale og landsdekkende WiMax-nett – uten Telenor.

WiMax, arvtageren til dagens trådløse nett, har en rekkevidde som åpner helt nye muligheter. En rekke mellomstore teleselskaper planlegger nå i følge Post- og teletilsynet å servere norske husstander bredbånds over WiMax.

Hittil har WiMax blitt oppgitt til å gi 50 Mbit i sekundet over 70 kilometers avstand, men dette punkterte Gartner nylig i en analyse. Du får ikke begge, du må velge og båndbredde/rekkevidde kommer også an på hvor stort frekvensbånd du kan benytte.

For WiMax kan bruke et stort område med frekvenser. Når utstyret kommer i salg vil det trolig først utnytte det åpne 5 GHz-båndet. Men her er kamp om plassen allerede – alt WLAN 802.11a-utstyr bruker dette båndet. At mange forsøker samtidig betyr redusert rekkevidde og båndbredde – signalet ditt overdøves av andres utstyr.

Post- og teletilsynet arbeider derfor med å etablere og auksjonere ut lukkede frekvensområder. Den dårlige nyheten er at du må betale, men rekkevidden og farten blir høyere. For bare med garanterte tjenester kan teleselskaper og lokale bredbåndsselskap lansere konkurrenter til ADSL.

Båndene tilsynet skal auksjonere bort ligger mellom 3,4 og 3,6 GHz. I dag har BaneTele og UPC landsdekkende lisenser, men disse går snart ut. Tele2 har allerede levert tilbake sin lisens fordi selskapet ikke trengte den mer, forteller Stein Gudbjørgsrud, seksjonssjef i Plan- og strategiavdeling til digi.no.

– Selskaper som skaffer seg lisenser i dette området kan skape nett med lange rekkevidder og høy båndbredde, for de er alene i sitt frekvensbånd og kan skru opp sendeeffekten så høyt de vil, forklarer Gudbjørgsrud.

Tilsynet har delt opp Norge i seks soner. I hver sone er det plass til flere titalls nett som ikke vil overlappe hverandre. Dette åpner for både landsdekkende WiMax-selskaper og lokale bredbåndsaktører.

Akkurat hvor langtrekkende og hvor raske disse nettene vil bli kommer an på hvor store frekvensblokker man kjøper, påpeker han.

Gudbjørgsrud vil ikke røpe enkeltselskaper som er interessert, men forteller at interessen er stor, særlig fra mellomstore, lokale bredbåndselskap rundt i landet.

I løpet av de siste årene har det dukket opp over 150 slike lokale operatører som tilbyr bredbånd, ofte der Telenors telenett ikke kan gi ADSL.

Gudbjørgsrud forteller at tilsynet har utelukket Telenor fra å by på de nye WiMax-lisensene. Dette skal blant annet sørge for økt konkurranse i de nye båndene, for Telenor disponerer fra før radiobåndene over (3,6–3,8 GHz).

Dette båndet, som Telenor i dag bruker til interne radioforbindelser, kan selskapet frigjøre og bruke til WiMax, mener tilsynet. Men dette bestrider Telenor.

På denne siden kan du lese mer om auksjonen og om Telenors svar til tilsynet..

Til toppen