Telenor utsetter Tysklands-avgjørelse

Styret i Telenor vil først i april vedta om selskapet vil delta i utbyggingen av et DSC-1800 mobiltelefonnett i Tyskland. Det kreves en grundigere saksframlegging for styret enn først antatt for prosjektet som er det største for Telenor noensinne.

Dagens styremøte i Telenor vil likevel ikke behandle spørsmålet om Telenor vil gå inn på eiersiden i VIAG Intercom eller ikke.

- Vi ble rett og slett ikke ferdige med en så grundig saksgang som saken krever, sier PR- og informasjonssjef i Telenor International, Fredrik Grindland, til digi:tele.

Det var i begynnelsen av februar det ble kjent at BT og VIAG inviterte Telenor til å delta i utbygging av et nytt mobil- og fastnett i Tyskland. Telenor undertegnet en intensjonsavtale som ga selskapet mulighet til å delta i aktivitetene i Tyskland.

Telenor er invitert til å kjøpe ti prosent av aksjene i selskapet VIAG Interkom hvor VIAG og BT eier de øvrige aksjene.

VIAG Interkom er tildelt lisens til å bygge ut et mobilnett i Tyskland basert på DCS 1800 (GSM i 1800 MHz frekvensbåndet), samt lisens for å bygge ut og tilby fastnett tjenester fra 1. januar 1998.

VIAG Interkom skal i løpet av de neste ti årene investere omlag sju milliarder tyske mark i det integrerte fast- og mobilnettet. Selskapet tar mål av seg å ha en markedsandel i det tyske telekommuinikasjonsmarkedet på mellom sju og åtte prosent innen utgangen av 2007. Innen mobilkommunikasjon er målet en markedsandel på 20 prosent.

- Intensjonsavtalen blir behandlet av Telenor-styret først på aprilmøtet, sier Grindland til digi:tele.

;