Telenor utsteder obligasjon på 250 millioner dollar

Obligasjonene som løper over en syvårs periode er utstedt til en rente som ligger 70 punkter (0,7 prosent), over fem års US Treasury. beløpet tilsvarer nesten to milliarder kroner

Obligasjonene som løper over en syvårs periode er utstedt til en rente som ligger 70 punkter (0,7 prosent), over fem års US Treasury. beløpet tilsvarer nesten to milliarder kroner

Telenorkonsernet har et samlet investeringsbudsjett i 1999 på vel 12 milliarder kroner, og obligasjonsutstedelsen er et ledd i konsernets langsiktige finansiering av norske og internasjonale investeringer. Utstedelsen er den største Telenor har gjort noensinne, og hovedarrangør har vært Warburg Dillon Read.

- Vilkårene vi har oppnådd viser at Telenor betegnes som et attraktivt investeringsobjekt. Det er et positivt signal før vi om kort tid skal ut i egenkapitalmarkedet som et ledd i delprivatiseringen av det planlagt sammenslåtte selskapet av Telenor og Telia, sier finansdirektør i Telenor, Dag Hylin.

Til toppen