Telenor utvider SMS-stenging

På grunn av sterk pågang, stenger Telenor Mobil tekstmeldingstjenesten for sine RingKontant-kunder i én måned. På denne tiden skal selskapet installere et faktureringssystem, som igjen gjør at en melding vil koste én krone og femti øre fra 20. november.

Administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern, fortalte om den ekstreme pågangen av tekstmeldinger fra RingKontant-kundene på et presseseminar på Sundvolden tirsdag, og fortalte da at meldingstjenesten ville stenge noen timer neste uke for å installere systemene som skal omgjøre meldingene til klingende mynt for Telenor Mobil.

I en pressemelding fra Telenor Mobil i dag heter det nå at meldingstjenesten holder stengt helt fram til 20. november. I den perioden er det ikke mulig å sende meldinger men alle GSM-kundene, også RingKontant, kan fremdeles motta meldinger.

Etter at tekstmeldingstjenesten ble lansert som en gratistjeneste for selskapets RingKontant-kunder i sommer, har antall meldinger gjennom Telenor Mobils nett økt fra noen hundre tusen hver måned til ti millioner den første uken i oktober.

Selskapet har nå 213.000 RingKontant-kunder.

Til toppen