Telenor valgte Ericsson som WAP-partner

Ericsson skal levere en løsning for den nye Internett-standarden for mobiltelefoner WAP (wireless application protocol) til Telenor Mobil. Avtalen er den første kommersielle WAP-avtalen for Ericsson.

Ericsson skal levere en løsning for den nye Internett-standarden for mobiltelefoner WAP (wireless application protocol) til Telenor Mobil. Avtalen er den første kommersielle WAP-avtalen for Ericsson.

Samarbeidet betyr at Ericsson og Telenor Mobil vil forene kreftene i utviklingen av nye WAP-tjenester til mobilbrukerne. WAP er et skreddersydd verktøy for Internett via mobiltelefonen. Til dette trengs imidlertid egne mobilterminaler som håndterer WAP-teknologien. Telenor Mobil opplyser ikke når slike terminaler blir gjort tilgjengelig, men viser i en pressemelding til at flere leverandører har meldt at de vil komme på markedet med nye WAP-terminaler i løpet av høsten.

- Valget falt på Ericsson etter en helhetsvurdering av de aktuelle leverandørene. For Telenor Mobils kunder innebærer avtalen med Ericsson at vi kan tilby en rekke nye, avanserte Internett- og intranett-tjenester til både dagens og morgendagens mobilsystemer, sier direktør Knut Oppegaard i Telenor Mobil.

Oppegaard sier til digi.no at de terminalene som lanseres med WAP 1.1 vil kunne brukes over alle de tre gatewayene som finnes i dag; Nokia, Ericsson og Phone.com (Unwired Planet). Per dags dato finnes slike terminaler ikke, men flere leverandører har varslet at de er på markedet med slike telefoner til høsten.

Etter hvert som WAP-tjenestene utvikles, vil mobiltelefonen bli et enda nyttigere verktøy for mobilbrukerne.

- Det finnes uendelig mye informasjon på Internett og bedriftenes Intranett. WAP gjør det mulig å nå denne informasjonen på en enkel og rask måte, uansett tid og sted., sier han.

- For Ericsson er WAP et springbrett for videre satsing både i Norge og på andre markeder. Vi ønsket en krevende og kompetent kunde som kunne strekke oss i riktig retning. Det har vi fått gjennom denne leveranseavtalen med Telenor Mobil, sier salgsdirektør Steinar Svalesen i Ericsson AS.

WAP (Wireless Application Protocol) er basert på et initiativ fra selskapene Ericsson, Nokia, Motorola og Phone.com (tidligere Unwired Planet) i fellesskap for å utvikle en global standard for overføring av data på mobiltelefon. Den WAP-pakken Ericsson skal levere til Telenor Mobil er basert på Ericssons User Service Centre som med sin åpne arkitektur er vel tilrettelagt for fremtidens mobile tjenester.

Til toppen