Telenor var "grovt uaktsom" ved innføring av fast forvalg

Fast forvalg har skapt flere og dyre problemer for Telenor. I mars innrømmet Telenor indirekte at selskapet hadde opptrådt "forsettlig eller grovt uaktsomt" i arbeidet med å overføre kunder fra Telenor til fast forvalg hos konkurrentene. Og snart får kanskje Tele2-sjef Markus Täkte en tilsvarende innrømmelse.

Fast forvalg har skapt flere og dyre problemer for Telenor. I mars innrømmet Telenor indirekte at selskapet hadde opptrådt "forsettlig eller grovt uaktsomt" i arbeidet med å overføre kunder fra Telenor til fast forvalg hos konkurrentene. Og snart får kanskje Tele2-sjef Markus Täkte en tilsvarende innrømmelse.

21. mars ble det kjent at Telenor og Enitel hadde inngått forlik i en sak som gjaldt Telenors trege overføring av kunder til de nye operatørene som kundene valgte.

Enitel mente at Telenor hadde beriket seg på selskapets bekostning.

Saken endte i en voldgiftsdomstol, der Telenor aksepterte at Enitel fikk det dobbelte i erstatning - 12 millioner kroner - for et forhold der standardavtalen til Telenor fastsetter høyeste erstatning til 5 millioner kroner.

Enitels opprinnelige krav var på 120 millioner kroner og skulle erstatte selskapets tap ettersom Telenor hadde ventet for lenge med å overføre kundene til selskapet.

Saken er delikat, så delikat at ingen vil si noe om den, verken i mars eller nå.

I Telenors standard samtrafikkavtale heter det: «Partene er kun erstatningsansvarlig for dokumenterte tap som den annen part blir påført som er påregnelig følge av forsettlig eller grovt uaktsomt mislighold av partene og deres ansatte». Avtalen begrenser også erstatningsansvaret til fem millioner kroner per tilfelle.

I praksis kan dette leses som om Telenor eller selskapets ansatte har opptrådt forsettelig eller grovt uaktsomt, siden det bare er slike krav som settes til erstatningen.

Også Tele 2 Norge og Tele1 Europe, nå Song Networks AS, har reist tilsvarende krav mot Telenor.Administrerende direktør i Tele2, Markus Täkte (bildet øverst) vil ikke si hva selskapet krever men sier at selskapet venter en beslutning fra domstolen i slutten av måneden.

- Jeg regner med at saken blir løst der. Vi har en sak som er minst like god som Enitel, sier Täkte til digitoday.no.


Til toppen