Telenor Venture tar IT-bølgen

Rune Rinnan i Telenor Venture bekrefter at også de trapper opp investeringer i IT-sektoren.

Rune Rinnan i Telenor Venture bekrefter at også de trapper opp investeringer i IT-sektoren.

digi.no har tidligere snakket med de såkalte venturefondene Four Seasons og Northzone. (Se artikkellenker i høyre marg.) De to fondene planlegger å trappe opp sine investeringer i IT-sektoren. Nå bekrefter også Rune Rinnan i Telenor Venture at han trapper opp IT-investeringene.

De tre venturefondene investerer i selskaper i en tidlig utviklingsfase.

Har noen av deres fond trappet opp investeringene i IT-sektoren igjen? I tilfellet ja, i hvilke selskaper og når?

- Ja vi er fremdeles i investeringsmodus. Det siste vi gjorde var i Mobile Media Company, sier Rinnan.

Hvordan vurderer du investeringer i IT-sektoren nå?

- Timingen er særdeles god. Det er mye positivt og investeringsviljen er til stede, sier Rinnan. Han legger til at det er positiv utvikling i det generelle IT-markedet. Likevel tror han ikke at lignende tilstander som under internettboomen i 2000 vil komme tilbake. Rinnan tror at det blir viktig å plukke ut nisjer å investere i. En av disse er telekom-programvare.

Uttalelsene er på linje med hva Four Seasons mener om markedet nå. Four Seasons-forvalteren Gunnar Rydning sa til digi.no i forrige uke at han merker god tilgang på interessante prosjekter fra alle de skandinaviske landene. Det viktige for Rydning er imidlertid at prisen på investeringene og vekstforventningen stemmer over ens.

Dette sa Northzones Tellef Thorleifsson til digi.no om investeringer i IT-sektoren:

- Mange piler peker nå oppover, noe som har fått oss til å øke farten igjen. Vi har allerede investert i to selskaper og skal sluttføre investeringer i ytterligere to eller tre IKT-selskaper før året er omme.

Rinnan bekrefter videre at han er i ferd med å overta flere av selskapene i Telenors egen investeringsportefølje. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere planene nærmere. Etter det digi.no forstår ligger det imidlertid an til at Telenor vil samle sine investeringsaktiviteter under Rinnans ledelse fra årsskiftet.

Har dere tatt over flere investeringer som tidligere ble håndtert at Telenor direkte den siste tiden? Hvis ja, hvilke selskaper ligger inne her?

- Vi ser på flere ting i Telenor-systemet, sier Rinnan, som ikke ønsker å utdype dette noe videre.

Har forvaltningshonoraret til Telenor Venture Management blitt redusert?

- Vi har reforhandlet management-avtalen. Det er en justering av insentivordning og forvaltningshonoraret, bekrefter Rinnan.

Til toppen