Telenor verdt mellom 70 og 95 milliarder

21 prosent av aksjene i Telenor selges for mellom 19 og 25 milliarder kroner. Salget skjer som en emisjon, som betyr at Telenor mottar hele beløpet. Aksjen skal noteres både i Oslo og på Nasdaq. Styreleder i Telenor, Eivind Reiten sier at Telenor ser fram til børsnoteringen.

21 prosent av aksjene i Telenor selges for mellom 19 og 25 milliarder kroner. Salget skjer som en emisjon, som betyr at Telenor mottar hele beløpet. Aksjen skal noteres både i Oslo og på Nasdaq. Styreleder i Telenor, Eivind Reiten sier at Telenor ser fram til børsnoteringen.

Det var på en pressekonferanse i Oslo at Telenor og Nærings- og handelsdepartementet bestemte at prisintervallet på Telenoraksjen skal ligge på fra 50 til 68 kroner, noe som verdsetter Telenor til mellom 70 og 95 milliarder før emisjonen.

Telenor-aksjen skal etter planen være i handel på hovedlisten på Oslo Børs og på Nasdaq fra 4. desember.

Hyggelig er det også for konsernsjef Tormod Hermansen at delprivatiseringen skjer i form av en emisjon, der Telenor får hele emisjonsbeløpet på mellom 19 og 25 milliarder kroner.

I tillegg har staten bestemt at ytterligere tre prosent av Telenors aksjekapital skal kunne selges om interessen for aksjene er stor.

Dessuten sier Nærings- og handelsdepartementet at det ikke skal selges ytterligere Telenoraksjer i perioden seks måneder etter børsnoteringen.

Rabatten som privatpersoner gis er to kroner per aksje, samt en aksje i bonus for hver to forutsatt at aksjene ikke selges det første året. Minstebestillingen for privatpersoner er 5.000 kroner og rabattordingen gjelder for kjøp opp til 25.000 kroner. Alle privatpersoner garanteres minst aksjer for 25.000 kroner. Bestilling av aksjer skjer mellom 17. og 30. november.

Ansatte i Telenor er garantert å kunne få kjøpe aksjer for inntil 75.000 kroner, men for ingen rabatter ut over det andre privatpersoner får.

- Selv om det er nødvendig å understreke at sparing i aksjer alltid innebærer en vis risiko, håper vi at dette aksjesalget vil vise seg å være attraktivt både for de som allerede har erfaring med aksjesparing og de som overveier å gjøre dette for første gang. Vi håper på en vellykket tegningsprosess», sier departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet, Jan Solberg.

Styreleder i Telenor, Eivind Reiten sier at Telenor ser fram til børsnoteringen.

- Telenor har forberedt dette over lang tid, og ser fram til å møte så mange framtidige investorer som mulig, for å presentere Telenor som en investeringsmulighet.

Tidsplan
Prisintervall besluttes og prospektet klart til trykking; fredag 10. november

Bestillingsperiode for institusjonelle investorer begynner mandag 13. november

Bestillingsperiode for privatpersoner begynner fredag 17. november

Bestillingsperiode for ansatte avsluttes tirsdag 28. november

Bestillingsperiode for privatpersoner avsluttes torsdag 30. november

Bestillingsperiode for institusjonelle investorer avsluttes tredag 1.desember

Endelig pris/tildeling av aksjer søndag 3. desember

Børsnotering og første handledag mandag 4. desember

Åpne informasjonsmøter vil bli holdt i Bergen, Bodø, Kristiansand,Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og i Tromsø. Personer bosatt i Alta,Arendal, Drammen, Fredrikstad, Førde, Haugesund, Skien, Steinkjer, Tønsberg og Ålesund vil få tilbud om informasjon gjennom videokonferanser.

Tilbudet innebærer at det utstedes 372.151.899 nye aksjer.

Hovedtilretteleggere for tegningstilbudet er Goldman Sachs International og DnB Markets, mens aksjesalget i Norge vil bli ledet av DnB Markets og Christiania Markets.

Kilde: Telenor

Til toppen