Telenor vil beholde 180

180 er bedre innarbeidet enn noen av de tre nødnumrene, og formidlet i fjor vel 100 samtaler til nødetatene. Telenor mener dette er et godt argument for at selskapet skal kunne beholde det kjente nummeret også etter at det er innført konkurranse på nummeropplysning.

Forslaget fra Post- og teletilsynet som nå ligger til gjennomsyn i Samferdselsdepartementet sier at det skal innføres konkurranse på nummeropplysningstjenester. Telenor er i dag gjennom sin konsesjon forpliktet til å drive nummeropplysningstjeneste og har derfor fått tilgang til et enkelt tresiffret nummer. Når opplysningstjenestene konkurranseutsettes vil Telenor miste tilgangen til numrene 180 og 181 ettersom det skal tas i bruk nye nummer samtidig som alle aktørene skal stilles likt.

Jurist hos Post- og teletilsynet, Øyvind Haugen, sier at en har avsatt numrene 1850 til 1899 for nummeropplysning, men at saken er til gjennomsyn i Samferdselsdepartementet. Han tror likevel at 180 vil leve en god stund til i en overgangsfase.

I Telenor vil en aller helst beholde nummeret permanent. I fjor økte antallet samtaler til Opplysningen 180 fra 1999 til 2000 med to millioner til 68 millioner samtaler. - Mange av de som ringer nummeropplysningen gjør det fordi det er dette nummeret de husker, sier informasjonsansvarlig i Telenor Teleservice, Birgitte Frisch, til digitoday.no.

- I fjor formidlet blant annet Opplysningen 180 vel 100 nødsamtaler til nødetatenes telefonvakter på 110, 112 og 113.

Hun mener detfor dette bør være et godt argument for at Telenor skal kunne beholde nummeret, etter at Samferdselsdepartementet har behandlet saken. Frisch sier at 180 er hele Norges opplysningstjeneste. - Dette er ideen og vi håper dette skal fortsette. Hun sier at Telenor har byttet nummer før, men at naturlig nok blir vanskeligere å gjøre dette samtidig som mange andre kommer inn med tilsvarende tjenester.

Jurist hos Post- og teletilsynet, Åfte Skullerud, sier til digitoday.no at blant de spørsmålene som nå vurderes er hvorvidt en skal opprette en sentral database med nummer eller om hvert selskap som skal drive med nummeropplysning skal ha hver sin database.

Telenor oppdaterer sin nummerbase vel 6000 ganger hver dag, men ifølge Frisch har ikke selskapet noe prinsippielt syn, annet enn at en har en preferanse mot en felles base-løsning.

Alle teleaktører har i dag plikt til å avlevere sine nummer til sluttbrukere til Telenor, som igjen er pålagt gjennom sin konsesjon å drive nummeropplysningsvirksomhet. - Telenor har ingen enerett til å drive nummeropplysning, sier Skullerud.

Saken ligger nå til politisk vurdering i Samferdselsdepartementet

Ekspesidjonssjef Eva Hildrum sier til digitoday.no at hun regner med at saken er ferdigbehandlet til månedsskiftet.

Til toppen