Telenor vil bygge nytt milliard-nødnett

Hele ti aktører, blant annet Telenor drømmer om milliardkontrakten for å bygge nytt nødnett.

Hele ti aktører, blant annet Telenor drømmer om milliardkontrakten for å bygge nytt nødnett.

Etter nesten 10 års utredning, vedtok Stortinget i desember å bygge et felles, digitalt nødnett for politiet, brannvesen og ambulansene med en budsjettramme på 3,6 milliarder kroner. Nettet skal være ferdig utbygd i 2009.

Fristen for være med på prekvalifiseringen av Norges digitale nødnett gikk ut 21. februar, og det ble i dag kjent at så mange som ti aktører - både rent norske og internasjonale sikler på milliardoppdraget.

Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet har tidligere uttalt til digi.no at det staten legger opp til en teknologinøytral anbudskonkurranse og at det vil bli en avveining mellom favoritten Tetra eller GSM og CDMA-teknikkene.

Det har vært klart at Ericsson, Siemens og Nordisk Mobiltelefon ville være med, men nå viser listen at hele ti aktører ønsker å legge inn et tilbud.

Litt overraskende er det kanskje at Telenor har kastet seg på kontrakten, men selskapet sitter med et trumfkort: Telenor eier allerede tusenvis av master og kan kanskje bygge det landsdekkene nettet billigere enn noen annen.

I tillegg er det flere utenlandske aktører som vil bygge nødnettet til «blålysetatene». Innen 12. april skal følgende aktører avgjøres for hvem som skal gjennomføre det offentlige radionettverket:

 • EADS Defence and Security Systems SA
 • Nordisk Mobiltelefon AS, Ericsson AS
 • Siemens AS - Division COM Mobile Networks
 • Telenor Telecom Solutions AS / T Connect AS / Nokia Corporation

Justisdepartementet ønsker i utgangspunktet en totalleverandør, men tar høyde for at det vil bli to forskjellige leverandører på henholdsvis nettet og kontrollrommene som skal integrere og styre sambandet mellom nødetatenes enheter.

I alt 230 enheter skal kobles sammen og integreres mot dataterminaler. 60 av enhetene er relatert til brann og politi, mens resten er helseenheter som legevakt, akuttmottak og ambulanse.

Disse kan levere kontrollrommene:

 • EADS Defence and Security Systems SA
 • Ericsson AS / ID Connect
 • Frequentis GmbH
 • Intergraph Norway AS
 • IPC Information Systems
 • Positron Public Safety Systems Inc
 • Siemens AS - Division COM Mobile Networks
 • Telenor Telecom Solutions AS / T Connect AS / Nokia Corporation
 • Vivista Limited

Selv om Justisdepartementet i utgangspunktet ønsker en totalleverandør, er det sannsynlig at til slutt vil være to til tre som får ansvaret for gjennomføringen.

Hvem som til slutt går av med seieren vil avhenge av hvilken teknologi som velges. Det multinasjonale gigantselskapet EADS står for Tetrapol, Tetra ved Siemens og CDMA 450 ved Nordisk Mobiltelefon som har norsk lisens i 450 Mhz-båndet. Ericsson leverer både nettverk og terminaler til CDMA-nett.

Frequentis og Vivista er leverandører av systemkomponenter i en Tetra-løsning. Intergraph leverer styringsystemer som ikke er teknologibundne, mens Positron er en bred applikasjonsleverandør for nødnett-tjenester.

Utfordringen for evalueringsteamet blir å sette sammen et lag som kan gi det beste totaltilbudet. Lyngstøl har fått de norske anbydere som forventet, og også utenlandske aktører med erfaring fra tilsvarende teknologi og implementeringer.

Nå skal evalueringsteamet gå igjennom 2.000 sider spesifikasjon og opptil 150 spørsmål på interessentene som skal behandles i et dataverktøy og knyttes opp mot kriterier Stortinget har satt.

Lyngstøl sier at evalueringsjobben vil skje fortløpende over hele året med oppfølging og kontraktsforhandlinger med interessentene. Den endelige vinneren vil være avgjort ved årsskiftet.

- Vi skal gå gjennom en ryddig prosess, der alle skal føle seg rettferdig behandlet, sier Lyngstøl til digi.no.

Leverandøren som vinner vil fra neste år gå gjennom svenneprøven som innebærer opprigging og testing av nett i 54 kommuner på Østlandet. Erfaringen vil senere bli implementert i resten av Norge. Nødnettet skal være endelig operativt i 2009.

Store deler av 2007 vil gå med til evaluering av nødnettet på Østlandet.

Til toppen