Telenor vil dele opp Internett i A- og B-lag

Telenor vil kutte ut gratismodellen som driver det norske Internettet. Dette vil øke prisene som mange bedrifter, nettaviser og nettbanker betaler for sine linjer.

Telenor vil kutte ut gratismodellen som driver det norske Internettet. Dette vil øke prisene som mange bedrifter, nettaviser og nettbanker betaler for sine linjer.

Telenor arbeider med en kraftig omlegging av hvordan det norske Internettet fungerer.

Som navnet sier består Internett av en rekke datanett eid av forskjellige selskaper som er koblet sammen. Men her i Norge er det ikke så mye "inter", det er mest en sentral: Datanettene er koblet sammen gjennom to sentraler, de to NIX-punktene drevet av Universitet i Oslo.

Enkelt forklart fungerer det norske Internettet slik: En bedrift som skal koble seg til Internett, må inngå en avtale med en Internett-leverandør. Denne leverandøren har enten landsdekkende linjer selv eller leier det av et teleselskap. Er du for eksempel Tele2-kunde og slår opp en norsk nettside hjemmefra, sjekker først Tele 2 om denne serveren står hos en bedrift som er kunde av dem. Hvis ikke, går forespørselen til NIX og så videre på nettet til den operatøren som har serveren i sitt nett.

Denne samtrafikken har hittil vært gratis, men bredbåndslinjer, video og dårlige tider er i ferd med å sette en stopper for dette. Nå vil Telenor bare la en håndfull av de største operatørene utveksle trafikk fritt med seg selv, avslører Computerworld.

Hittil har NIX-systemet vært basert på at man har sendt og mottatt like mye trafikk til hverandre, men mange Internett-leverandører har stort sett bare bedriftskunder og sender derfor mest trafikk. Dette belaster de andre aktørenes nett uten at de får betalt for det.

Slik vil det nye systemet fungere: Telenor vil inngå gratis og direkte samtrafikkavtaler med 8-10 andre Internett-leverandører, skriver Computerworld. Dette vil skje over direktelinjer mellom selskapene, utenom NIX, noe som kan sammenlignes med en nasjonal, digital ringvei.

Slike direktelinjer vil gjøre det norske Internettet mindre sårbart og skape et mer ekte "inter"-nett. En rekke andre land har allerede innført et system med direkte samtrafikk mellom de største operatørene.

Bare de teleselskapene som har omtrent like mye inn- og uttrafikk i nettet sitt vil få slippe inn på ringveien, foreslår Telenor og får trolig viljen sin. Selskapet har enorm makt på det norske Internettet - generelt sier man at Telenor håndterer 70 prosent av trafikken på det norske nettet.

Tele 2s sjef for Internett-tilgang, Ole Martin Gunhildsbu, er positiv til Telenors plan og mener det vil skape en mer rettferdig kostnadsfordeling.

Men de mindre Internett-leverandørene vil få følgende valg: Inngå en samtrafikkavtale med Telenor eller en av de andre ringvei-operatørene, eller bli igjen på gratissystemet NIX tilbyr. Telenor sier det ikke rett ut, men det er klart at gratissystemet over tid vil gi lavere fart. Hvor mye, hvor fort og hva prisene blir, vil ikke informasjonssjef Eirik Øiestad i Telenor Business Solutions si noe om.

Men det er klart at det nye systemet Telenor foreslår, vil øke prisene for nettaviser, nettbanker og andre bedrifter som har nettssider hos de mindre Internett-operatørene.

Dette skaper nå stor usikkerhet i den norske Internett-bransjen. Mindre Internett-leverandører som Bodø-baserte IT-Connect vet bare én ting: De får ikke et tilbud om gratis utveksling.

- Telenor har fortalt oss at de om en måned vil gi oss et tilbud om betalt tilknytning. Hva som skjer med dagens NIX-forbindelse vet vi ikke, forteller Ivar Andre Simonsen, daglig leder i IT-Connect til digi.no.

Simonsen er redd for makten Telenor har med sin store kundemasse.

- Telenor har signalisert at de ikke lengre vil være med, men etablere et eget samtrafikk punkt og ta betalt for dette fra oss andre. Dette er typisk når en aktør er så stor at man kan diktere markedet. Resultatet er at kostnaden for oss og alle andre øker, mens Telenor forbedrer sitt resultat, sier Simonsen

- Vi har ikke tatt noen beslutninger på dette ennå. Med det vil ikke få store økonomiske konsekvenser for den enkelte kunde, sier en vag Øiestad til digi.no. Det blir uansett en stor priskonkurranse, for alle de 8-10 aktørene vil kunne selge tilgang til ringveien.

- Vi har ikke avgjort om vi skal reduserer kapasiteten på vår linje inn til NIX eller bare bremse utbyggingen. Det er for tidlig å si noe om priser, men det kommer ikke til å ta knekken på noen, lover Øiestad overfor digi.no.

Den nye ordningen skaper også en annen usikkerhet: Skal Telenor sette opp sine priser for drift av nettsider? Hvis ikke vil Telenor bli billigere enn de mindre operatørene og dermed kunne stjele mange kunder.

Til toppen