Telenor vil droppe boksematen

Telenor vil helst fjerne 3.000 betalingstelefoner fordi selskapet taper penger på boksene. Landets kommuner får nå tilbud om å overta ulønnsomme bokser. Post- og teletilsynet lover å følge opp Telenors konsesjon.

Telenor vil helst fjerne 3.000 betalingstelefoner fordi selskapet taper penger på boksene. Landets kommuner får nå tilbud om å overta ulønnsomme bokser. Post- og teletilsynet lover å følge opp Telenors konsesjon.

I et brev sendt ut til alle landets kommuner heter det at Telenor ASA vil oppgradere betalingstelefonene. Men ifølge VG skriver selskapet også «Antallet utplasserte betalingstelefoner må derfor avstemmes med det behov som finnes i markedet. Telenor Betalingstelefoner vil derfor oppgradere apparater der det er trafikkgrunnlag for det og fjerne betalingsautomater der behovet er lite.»

Kommuner får nå tilbud om å overta fadderskapet for ulønnsomme telefonkiosker som det finnes rundt 3.000 av i landet. Hvis kommunene ikke vil, blir kioskene lagt ned.

Det er først og fremst den sterke utbredelsen av mobiltelefoner de siste årene som gjør at telefonkioskene ikke brukes like mye lenger. Men det er også i utkantstrøkene at mobildekningen er dårligst, og det er her Telenor ikke lenger vil opprettholde telefonkiosktilbudet.

Telenors konsesjon sier at selskapet skal opprettholde et landsdekkende tilbud av telefonkiosker, men ikke hvor omfattende tilbudet skal være. - Vi vil sørge for at Telenor tilfredsstiller forpliktelsene i konsesjonsloven, men loven gir rom for skjønn, sier direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, til VG.

Blant de kommuner som har fått brevet fra Telenor er Utsira med sine 260 innbyggere på en øy vest for Haugesund.

Assisterende rådmann, Arnstein Eek sier til avisen at en tok kontakt med Telenor for å få vite om de mister bygdas eneste telefonkiosk dersom de ikke betaler. Der fikk de ikke noe klart svar. - De sender kollektbøssa først, uten å si på forhånd hvor de skal bruke kniven etterpå, sier han.

Til toppen