Telenor vil gi alle digital dekoder

Telenor foreslår et samarbeid med resten av TV-bransjen for å gi alle nordmenn digitale, interaktive TV-sendinger. Departementet nikker.

Fremtiden er digitale TV-mottakere som kan spille spill, bestille film og bruker Internett. Det er alle enige om, men der slutter da også enigheten. Foreløpig ligger det an til en standardkrig som kan føre til såvel dyre som dårlige tilbud for forbrukerne.

- Uten en felles plan for utplassering eller subsidiering av digitale dekodere, vil ikke et nytt digitalt bakkenett ha tilstrekkelig dekning og det blir vanskelig å slå av dagens analoge sendernett, Erik Nord, strategidirektør i Telenor Broadband Services AS.

Selskaper som NRK, TV 2, Telenor, Canal Digital og ViaSat arbeider og planlegger med forskjellige ikke-kompatible mottakere og sendesystemer. For lukket teknologi gir kontroll - både til å sikre seg at kunder som får sponset mottakerutstyr ikke hopper til konkurrenten og til å sikre fremtidige teknologiplaner.

NRK, Telenor og TV 2 diskuterer for tiden utbygging av et digitalt sendenett i Norge. Nord bekrefter at man også diskuterer digitale dekodere - det må på plass en eller annen boks for at du skal kunne ta imot digitale TV-sendinger.

Mye av spillet rundt de tekniske standardene og utbygging av sendenettverkene minner om det man ser i mobiltelefonbransjen. Det er ikke kunder og penger nok til å bygge ut mange sendenettverk. Stortinget krever at man blir enige.

Men alle TV-selskapene ønsker at man bytter over til digitale sendinger fordi det er så mye billigere - du kan sende seks til åtte digitale TV-kanaler i samme frekvensradiobånd som i dag krever en analog TV-sendingstasjon.

- Det er sagt fra Stortinget at man ikke ønsker å skru av det norske analoge sendenettet før alle norske husholdninger i Norge kan ta imot digitale TV-sendinger, sier Roy Kristiansen, direktør for medieavdelingen i Kulturdepartementet til digitoday.no.

Inngangsbilletten - det vil si mottakerboksen - må også være så billig så at de som bare vil se på TV 2 og NRK kan gjøre dette uten å inngå dyre kontrakter.

Departementet misliker sterkt at Canal Digital og Viasat krangler om bruken av sine digitale mottakere. Erik Nord, strategisjef hos Telenor Bredbånd, lanserer derfor et nytt forslag for den norske og nordiske TV-bransjen.

- Vi må slå oss sammen for å finansiere en digital dekoder til alle norske husstander. Samarbeider vi ikke, får vi en krig mellom bokser og mottakerstandarder som ingen er tjent med.

Nord begrunner sitt forslag med følgende argumentasjonsrekke:

- Vi må enes om ett nettverk og én standard. Hvis ikke når vi aldri ut til rundt 90 prosent av den norske befolkning. Og uten en slik bred dekning, får vi aldri mange kunder eller mulighet til å skru av det analoge sendenettverket, mener han.

Telenor har allerede bygget ut et digitalt prøvenettet som dekker 25 prosent av befolkningen, forteller Nord. Men dagens analoge sendernett for NRK og TV2 dekker over 95 prosent av husholdningene. Å spre digitale TV-sendinger til 90 prosent av befolkningen vil koste over 1,5 milliarder kroner, forteller Nord.

- Alle husstander må i tillegg ha en ny digital dekoder som i dag koster mellom 1500-3000 kroner avhengig av funksjonalitet. Regner man med en pris på 2000 kroner og 1,4 millioner abonnenter, vil dekodere til hele det norske folk koste 2,8 milliarder kroner. Skal vi være med på en slik investering, må vi vite at vi kan tjene det inn igjen over tid, sier Nord til digitoday.no.

Nord er åpen for et felles driftsselskap eller en annen samarbeidsform som finansierer sendenettet og mottakerboksene

- Bare med én felles standard kan vi være sikre på at vi kan tjene inn våre investeringer. Målet er å få nok forbrukere til å ville kjøpe filmer og andre tjenester så vi tjener inn våre investeringer, sier Nord til digitoday.no.

Til toppen