Telenor vil ha seriøse opsjoner

Til slutt ble Telenors nye opsjons- og aksjeprogram for ansatte banket igjennom, men med lovnad om at ordningen skulle evalueres til neste år. Avtroppende styreleder i selskapet, Eivind Reiten, understreket at opsjonene til Telenor-sjefene bare gir uttelling om aksjonærene først har fått sitt.

Til slutt ble Telenors nye opsjons- og aksjeprogram for ansatte banket igjennom, men med lovnad om at ordningen skulle evalueres til neste år. Avtroppende styreleder i selskapet, Eivind Reiten, understreket at opsjonene til Telenor-sjefene bare gir uttelling om aksjonærene først har fått sitt.

For et benkeforslag fra en deltaker på generalforsamlingen som representerte 10.870 aksjer fra fattigfolk som han uttrykte det, ville at hele opsjonsordningen først skulle legges fram for generalforsamlingen til neste år, før den ble vedtatt.

Opsjons- og aksjeordningen til ansatte i Telenor var den eneste saken der flere av de nye aksjeeierne i Telenor tok ordet. Motivasjonen for de fleste var å unngå den grådighetskulturen som herjer i flere bedrifter når det gjelder opsjoner til ledere.

En av eierne sa at vi ikke måtte la styret og lederne få anledning til å utvikle en grådighetskultur i Telenor. En annen argumenterte for at en i folkeaksjeselskapet Telenor, burde la generalforsamlingen også få innflytelse.

Opsjons- og aksjeordningen, som forøvrig til slutt ble enstemmig vedtatt knyttes til verdiutviklingen i Telenor. De vel 75 ledere i selskapet skal har størst innflytelse på verdiutviklingen skal dele på vel tre millioner opsjoner hvert år over tre år. Bindingstiden for en tredel av opsjonene oppheves hvert år. I ordningen inngår en opptrappingsplan betyr at kursstigningen tillagt aksjeutbyttet i sum må øke med minst 12 prosent i året om en utøvelse skal kunne skje.

Alle opsjonene kan utøves når kursen på Telenor-aksjen øker med minst 20 prosent. Dersom kursen på aksjene stiger mer enn 100 prosent i ett år, økes utøvelsesprisen tilsvarende, slik at gevinsten blir begrenset til 100 prosent per år.

Ansatte kan kjøpe aksjer for enten 7.500 eller 15.000 kroner, med en skattefri kontantrabatt på 1500 kroner. Dersom telenoraksjen øker med minst 12 prosent i løpet av siste år, kommer det i tillegg bonusaksjer for henholdsvis 2.500 kroner og 5.000 kroner.

Reiten gjorde det under generalforsamlingen klart at han deler synspunktene knyttet til misbruk av opsjonsordninger, slik at de ikke gir aksjonærene den nødvendige verdistigning før opsjonene utøves. Han sa at styret derfor har laget ordningen slik at aksjonærene skal få en gevinst på sine aksjer før opsjonene utøves, og at problemet med opsjoner er i de tilfeller der de gir uttelling uten at aksjonærene har fått sin gevinst.

Reiten foreslo at generalforsamlingen lot ordningen virke i ett år før generalforsamlingen ble orientert om situasjonen om ett år. - Jeg tror da at vi får se en ordning som ikke er grådig, men som gir den verdiutviklingen vi er ute etter.

Konsernsjef Tormod Hermansen fikk direkte spørsmål fra salen om han og administrasjonen ikke ville jobbe for aksjonærenes interesser uten opsjonsordningen, og besvarte det med å vise til at store internasjonale institusjonelle eiere, som ikke er uvesentlig for selskapets verdiutvikling, var svært opptatte av interne incentivordninger i Telenor .

- Vårt svar har vært at styret arbeider for et forslag med legitimitet i en bredere norsk sammenheng.

Til toppen